O malarstwie Giuseppe ArcimboldoOgrodnik (1590 r.).


Zajmiemy się półmiskiem z misternie ułożonymi warzywami z obrazu mistrza manieryzmu. Czy uda się tak skomponować martwą naturę jak mistrzowi Giuseppe?

Zapraszamy do zabawy, wyrafinowanej gry wymagającej spostrzegawczości, wiedzy i poczucia humoru.


W ramach Piątków w Pracowni odbędą się WARSZTATY AKWARELOWE. Gościem spotkania będzie Adam Papke, który przybliży tajniki techniki akwareli.


Zgłoszenia: tel. 691 748 599

Portret

 |  Hanna Strychalska

Leon Wyczółkowski (1852-1936) – artysta zachwycony naturą, posługując się różnymi technikami malarskimi, rysunkowymi i graficznymi, bardzo często i z upodobaniem ukazywał drzewa. Są one obecne w jego twórczości jako leśna gęstwina, wnętrze ciemnego boru i swojski sad. Ale też jako wyodrębniona z bogatego i zmiennego tła – grupa drzew. Aż po pojedynczy, niepowtarzalny okaz. Ten natomiast, ze względu na znakomicie uchwycone przez artystę cechy charakterystyczne, zdaję się być reprezentacyjny dla danego gatunku drzewa. Jednocześnie portretowane drzewo pozostaje indywidualnością. Przy całym realizmie szczegółów drzewo to zasługuje na miano symbolu, dla którego witalnej mocy i własnego wyrazu artysta wyraźnie szukał najbardziej odpowiedniej formy i techniki. Niejednokrotnie więc, jak zauważamy, przyglądając się jego twórczości, Wyczółkowski stawał przed tym samym drzewem, oglądał je z jeszcze innej strony, przy zmieniających się porach roku i oświetleniu.

Wystawa ta daje okazję zanalizować fenomen – przekazu „Genu Malarskiego” o tym samym charakterze.

Ponieważ obaj malarze zajmują się akwarelą klasyczną, która w sposób szczególny odsłania – „pismo malarskie”.


Wystawa czynna do 23 czerwca.


– eksperymentujemy z obrazem Józefa Mehoffera Dziwny ogród [na zdjęciu].

Wychodzimy w plener – start w MCK, ul. Marcinkowskiego 12-14.

Warsztaty plastyczne połączone z otwartymi konsultacjami – bez ograniczenia wieku.

Warsztaty plastyczne połączone z otwartymi konsultacjami – bez ograniczenia wieku

Warsztaty plastyczne prowadzi artysta plastyk Leszek Goldyszewicz.

MCK na Urodziny Miasta

Od 26 kwietnia, na pierwszym piętrze przy ul. Batorego 1 zaczyna działać Galeria „Wspólna”.

Nazwa WSPÓLNA wydała nam się ciepłą i bezpretensjonalną, przy czym adekwatną do jej konstrukcji i zamierzeń programowych. Otóż, pragniemy w tym miejscu oddać pola do działań plastykom ze Związku Polskich Artystów Plastków – i nie tylko, literatom ze Związku Literatów Polskich – i nie tylko, pisarzom ze Stowarzyszenia Pisarzy – i nie tylko… Tułacze życie rzeczonych wspólnot (mamy nadzieję) zakończyło się. Przyszła nadzieja na nowe.

Potrzeba integracji środowisk twórczych w naszym mieście sygnalizowana „półgębkiem” już kilkanaście lat temu, teraz poparta wreszcie wolą konkretnych działań, z bagażem pełnym pozytywnego pokongresowego fermentu, być może w jakimś stopniu będzie zrealizowana. Czujemy się gospodarzami tego miejsca i zapraszamy do współpracy również wszystkich artystów „niezrzeszonych”.

Galeria, która będzie miejscem twórczej działalności lokalnych artystów, przygotowuje ofertę skierowaną dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, zainteresowanych kulturą, sztuką i jej historią w szerokim interdyscyplinarnym spektrum.

Jerzy Puciata wydaje się być jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów bydgoskich w Polsce. Jego zasługi dla kultury polskiej, pracy społecznej na rzecz środowiska artystycznego, walki na rzecz niepodległości w okresie stanu wojennego są niocenione. Inauguracja Galerii „Wspólnej” wystawą Puciata Nieznany jest próbą odkrycia tego zasłużonego artysty na nowo, a przede wszystkim zaprezentowania jego twórczości najmłodszemu pokoleniu bydgoszczan.

Zapraszamy.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale malarstwo