Sylwetki i twórczość artystów przedstawi Hanna Strychalska


ZBIGNIEW PAPKE ur. 1936 r. w Niemczu k. Bydgoszczy, gdzie do tej pory mieszka i pracuje twórczo. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1962 r. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Od 1963 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką wydawniczą. Zbigniew Papke maluje w technice olejnej, akwarelą, rysuje, jest twórcą wielu opracowań graficznych wydawnictw artystycznych i plakatów.


ADAM PAPKE ur. 1967 r. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1993 r. uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i iluzjonistycznym, fotografią reklamową i projektowaniem graficznym. Wystawa prezentuje prace przedstawiające głównie pejzaż, który stanowi największą inspirację w twórczości artysty.

Sylwetki i twórczość artystów przedstawi Hanna Strychalska


ZBIGNIEW PAPKE ur. 1936 r. w Niemczu k. Bydgoszczy, gdzie do tej pory mieszka i pracuje twórczo. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1962 r. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. Od 1963 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką wydawniczą. Zbigniew Papke maluje w technice olejnej, akwarelą, rysuje, jest twórcą wielu opracowań graficznych wydawnictw artystycznych i plakatów.


ADAM PAPKE ur. 1967 r. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1993 r. uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i iluzjonistycznym, fotografią reklamową i projektowaniem graficznym. Wystawa prezentuje prace przedstawiające głównie pejzaż, który stanowi największą inspirację w twórczości artysty.

Poza horyzont

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Jan Kaja malował obrazy, które z uwagi na ich stylistyczną jednorodność i szczególny poetycki klimat układają się w spójną całość. Te wczesne prace, obrazy jeszcze nastolatka, wydają się szczęśliwie wolne od realiów czasu, w którym powstawały i jeśli stanowią ich kontestację to właśnie jako manifestacja czystej, młodzieńczej wyobraźni, wyobraźni nieskrępowanej doktryną, nakazem, odczuciem politycznej opresji; ich źródłem jest swobodna imaginacja, marzenie, intuicja, nastrój, sen. Postacie statyczne, o uproszczonych, linearnie zarysowanych sylwetkach, o charakterystycznie wydłużonych twarzach, powściągliwej mimice i magnetycznym spojrzeniu dużych oczu, są mieszkańcami onirycznej, baśniowej krainy, zrodzonej w wyobraźni młodego twórcy, a jednocześnie świadectwem malarskiego „oczytania” autora, który prowadzi tu swobodny dialog z tradycją sztuki romantycznej i z dwudziestowiecznym surrealizmem, gra kulturowymi skojarzeniami i odwołaniami, tworząc przy tym cykl pełen duchowej siły i wiary w moc artystycznej kreacji.

Wartością tych wczesnych prac jest też i to, że pozwalają one rozpoznać predylekcje Janka, które z czasem zostaną przetworzone w skrystalizowaną malarską poetykę, a zatem: akcentowanie plastycznej i emocjonalnej wartości koloru, obecność charakterystycznej, przyciszonej, ale niezwykle wymownej ekspresywności, analityczna dociekliwość towarzysząca przedstawianiu detali anatomicznych, przede wszystkim zaś prezentacja człowieka jako istoty integralnej, duchowej i cielesnej, skupiającej w sobie nieograniczony zespół doznań, balansującej pomiędzy doświadczeniem zmysłów i intuicji, rozumu i uczuć i nieustannie wykraczającej poza horyzont ziemskiej egzystencji.

Piotr Siemaszko

Bogusław Kuraś. Artysta malarz. Urodzony w 1955 roku w Bydgoszczy. Studiował na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Poznaniu w pracowniach: prof. T. Brzozowskiego i prof. N. Skupniewicza. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1980 roku. 

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką cyfrową. Zrealizował 14 wystaw indywidualnych: w Gnieźnie, Poznaniu, Berlinie, Warszawie, Sicienku, Białych Błotach i Bydgoszczy. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Obrazy artysty można było podziwiać między innymi w Moskwie, Amsterdamie i Brukseli.

Stypendysta MKiS w 1983 roku i Wojewody Bydgoskiego w 1988 r. Należy do ZPAP. Od 1994 roku zajmuje się działalnością pedagogiczną, prowadząc zajęcia z rysunku i malarstwa w Państwowym Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Jego prace znajdują się w zbirach prywatnych w kraju i za granicą: w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Kanadzie i Australii oraz w zbiorach muzealnych w kraju.

W latach 2004-2009 prowadził Autorska Galerię Sztuki TRAKT w Bydgoszczy.


Galeria Wieży Ciśnień mieści się na 2 piętrze neogotyckiego gmachu Wieży Ciśnień, stanowiącego część Muzeum Wodociągów.

Bydgoskie Muzeum Wodociągów działa na terenie ujęcia wody Las Gdański przy ul. Gdańskiej 242 na osiedlu Leśnym i w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy – od poniedziałku do czwartku (11.00-16.00) oraz w sobotę i niedzielę (13.00-17.00). wejście ostatnich zwiedzających na godzinę przed zamknięciem.

Liliana Kużdowicz ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dyplom w pracowni graficznej prof. E. Piotrowicza. Od 1969 należy do ZPAP. Uprawia malarstwo i zajmuje się pracą pedagogiczną. Autorka ośmiu wystaw indywidualnych i uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. Brała udział w licznych plenerach i wystawach po plenerowych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Bydgoszczy, w muzeach w Bydgoszczy i Chojnicach oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.


* * *


Trzeba tu uwagę zwrócić na interesujący proces w rozwoju twórczym. Dotyczy stopniowej zmiany stosunku do realiów pejzażowych. Widać przechodzenie od pejzażu jeszcze dość blisko określonego (potwierdzają to tytuły: „Nad jeziorem”, „Droga wśród pól”), do obrazów bardziej uogólnionych, poddanych coraz większej syntezie (wiele prac o tytule „Impresja pejzażowa”, a nawet „Kompozycja pejzażowa”). Artystka w niektórych z nich skłania się wręcz ku abstrakcji aluzyjnej. Im forma w obrazie staje się bardziej odrealniona, tym bardziej perfekcyjnie jest wyszukana, a tym samym obraz bardziej sugestywny.

Liliana Kużdowicz formułuje swą wypowiedź malarską zawsze z pewną premedytacją formalną. Formę w obrazie kształtuje przy pomocy faktury o charakterze drobnych struktur reliefowych wykończonych barwnym laserunkiem. Kompozycje te są przepełnione światłem. To światło wymusza ich jasną kolorystykę (często prowadzącą do tonacji zielono-błękitnej), tak charakterystyczną dla wszystkich obrazów artystki.

ZbyZiel (1961) Sztuką zajmuje się od przeszło dwudziestu lat. Autodydakta. Wyraża się malarstwem, grafiką, fotografią, wideo, tekstem i muzyką (kompozycja). Pokazy indywidualne i zbiorowe w Polsce, Niemczech, Czechach i Grecji. Założyciel „Szkoły Bydgoskiej” wraz z Krzysztofem Gruse i Stanisławem Stasiulewiczem.

W latach 1997-2000 współredaktor (z M. Maciejewskim) pisma „Dlatego” (wyd. W. Węgrzyn, Klub Sanatorium, Bydgoszcz); 2005-2007 – realizacja filmów dokumentalnych „Kawałki Mózgu” (dla TVP Kultura), FRGS Mózg, Bydgoszcz; 2007-2009 – realizacja filmów „Notes Mózgu” (o artystach z Bydgoszczą związanych dla TVP Bydgoszcz), FRGS Mózg, Bydgoszcz; 2008-2011 – główny organizator działań w mini przestrzeni Kasetki Szkoły Bydgoskiej (Galeria Kantorek); 2010 – współorganizator projektu HALLO! Szkoła Bydgoska (wystawa zbiorowa – Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy); w ramach HALLO! realizacja filmu „Jak się czujesz”; 2012 – realizacja „Kogo spotkałem” multimedialny pokaz fotografii (stypendium artystyczne Miasta Bydgoszczy) – prezentacja Muszla Koncertowa w Bydgoszczy, Fundacja Wet Music.

ZbyZiel fotografuje i maluje. Do zdjęć używa aparatów analogowych i cyfrowych. Fotografuje Bydgoszcz, przyrodę i ludzi – przyjaciół i znajomych, artystów plastyków i muzyków, ludzi ze świata kultury. Maluje kompozycje o naturze abstrakcyjnej cieniutką warstwą farby, delikatne w konstrukcji kolorystycznej, nieduże w formacie (bo nie ma pracowni). Tworzy konceptualne instalacje, a od czasu do czasu staje się performerem lub artystą akcji. Swój zwielokrotniony autoportret, czyli prawie wszystkie swoje możliwości twórcze, pokazał na wystawie „ZbyZiel ART245896”.

Na pierwszej wystawie organizowanej w nowym gmachu Biblioteki UKW pokazane zostaną nieprezentowane wcześniej najnowsze obrazy Renaty Uzarskiej-Bielawskiej. W kompozycjach tych autorka konsekwentnie kontynuuje podejmowane już od wielu lat idee egzystencjalne. Jej twórczość jest głęboko refleksyjna, a zarazem bardzo sugestywna w złożoności swojego przekazu. Jest to malarstwo znaków i symboli, przestrzeni i ruchu oraz silnych kontrastów kolorystyki i światła, wyraźnie wzmagających niezwykłe efekty ekspresyjne. Wprowadzenie do wystawy – Piotr Siemaszko, prof. UKW.

Renata Uzarska-Bielawska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, a następnie Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł dr. hab. uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jest profesorem UKW. W swoim dorobku ma ponad 100 wystaw indywidualnych i zespołowych w kraju i za granicą.

Gabriela Trynkler urodziła się i mieszka w Gdańsku. W latach 1979-1982 studiowała grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a od 1982 roku malarstwo w PWSSP w Gdańsku. W 1885 r. uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Przebywając w Wielkiej Brytanii w 1993 r., jako stypendystka rządu brytyjskiego, podjęła stałą współpracę ze szkockimi artystami z Glasgow Group. 

W 2005 i 2010 r. otrzymała Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska, a w 2013 Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego.
Działa społecznie na rzecz środowiska artystów. Jest aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 2007-2010 była członkiem władz Okręgu Gdańskiego ZPAP, a w kadencji 2010-2014 została wybrana do władz krajowych ZPAP (Główna Komisja Rewizyjna).

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prace jej znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie. Swoje prace prezentowała na ponad siedemdziesięciu wystawach w kraju i za granicą /Niemcy, Belgia, Szwecja, Francja, Szkocja, Litwa/.

Autorka zaprezentuje prace inspirowane pejzażem miejskim i nadmorskim, powstałe w latach 2003-2013.

[Zbieram gotowe przedmioty:] zrazu były to dary przyrody: muszle, kamyki, listki. Z czasem zacząłem do nich dodawać odpady cywilizacyjne, przedmioty już niepotrzebne, porzucone. Poddaję je jak gdyby operacji, regeneruję, nadaję inną funkcję, przydzielam miejsce w szeregu… Erotyzm jest moją siłą napędową. Ale zamiast uganiać się za kobietami przenoszę erotyzm do sztuki. Sztuka jest rodzajem psychoterapii, wygasza emocje, znajduje dla nich wyraz plastyczny… Uczestniczę poprzez sztukę W życiu politycznym i społecznym, zaświadczając na przykład, że nie akceptuję określonych manifestacji życia politycznego. Ale tak naprawdę, to sztuka jest azylem, do którego chronię się tylko z przyjaciółmi. Jest w nim poezja, muzyka i bardzo realistyczna abstrakcja. Realizm odrealniony, mimo oczywistego nawiązania do natury – nieboskłonów, gwiazdozbiorów, do dawnych rysunków, które włączam do moich obrazów.

/fragmenty wypowiedzi Jerzego Brzuskiewicza z wywiadu przeprowadzonego przez Elżbietę Dzikowską [w: ] „Porządkowanie chaosu”, katalog wystawy – Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Grudziądz 2012/


Jerzy Ludwik Brzuskiewicz urodził się 28 marca 1946 r. w Lingen/Ems Niemcy. W latach 1964-70 studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; dyplom w pracowniach architektury prof. R. Semka i malarstwa prof. K. Ostrowskiego. Bierze udział w niektórych wystawach, konkursach i plenerach, czyli w tzw. życiu artystycznym; 47 wystaw indywidualnych, m.in. w Berlinie, Getyndze, Lejdzie, Limburgu, Wilnie, Warszawie, Lublinie, Płocku, Toruniu, Kielcach, Busku-Zdroju, Gdańsku, Krakowie, Nowym Sączu, Bydgoszczy, Poznaniu i Opolu. Od 1989 r. członek Zarządu Głównego ZPAP, w pierwszej kadencji prezes Okręgu Toruńskiego, dwie kadencje: Prezydium Zarządu Głównego-skarbnik, piątą kadencję prezes Okręgu Toruńskiego, członek Zarządu Konfraterni Artystów w Toruniu, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu” w Toruniu. W 2006 r. odznaczony medalem „Gloria Artis”. Mieszka w Toruniu.

„Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty”

Uważam siebie za artystę poszukującego… nie cierpię zamykać się w ramach jednej ścieżki twórczej, jak i nienawidzę maniery i szufladkowania. Każdy nowy pomysł artystyczny, czy będzie to malarstwo, projekty mebli i scenografii, działanie w przestrzeni publicznej, jest świadomym podejmowaniem ryzyka do stworzenia całkowicie nowego świata, eksperymentowania niezależnie od mody i aktualnych trendów… chcę być cały czas sobą…
Seria 35 obrazów, dla których inspiracją jest mała nadmorska niemiecka miejscowość Travemünde. Jest to całkowicie nowy projekt malarski, zapoczątkowany w 2012 roku, premiera będzie własnie w bwa, nieskrępowane łączenie wielu technik, począwszy od malarstwa olejnego, po akrylowe, kolaż, markery, kleje i papiery.

- Jakub Elwertowski -


Jakub Elwertowski – 1976 r. artysta – malarz, na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, twórca grupy artystycznej Parter02 i Atelier Procesów Twórczych Apetyt, współtwórca wraz z Fundacją Sztuki Art – House, projektów „Kid Art Island 2011”, „Art Smuggling 2011” i „Kid Art Bus 2012”; w kręgu działań twórczych malarstwo sztalugowe i street art, ilustracja, scenografia, architektura i wzornictwo przemysłowe, felietonista „Express – Dom.pl”

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale malarstwo