Spotkanie z prof. Januszem Akermannem

12:00, piątek, 17 marca 2017

Spotkanie o charakterze panelu dyskusyjnego poprzedzi wprowadzenie autora, który zaprezentuje swoją twórczość malarską i graficzną. Udział grafików z różnych środowisk artystycznych niewątpliwie przyczyni się do dyskusji nt. aktualnych zjawisk we współczesnej grafice obejmujących zagadnienia formalnostylistyczne, tematykę i technologię. Jednym z punktów wyjścia dla rozważań będzie linoryt barwny – technika, na której skupił się Akermann. Eksponowane na wystawie linoryty i matryce, uzupełnione komentarzem artysty, ujawnią doskonaloną przez lata technikę oraz autorski sposób opracowania matrycy i wykonywania odbitek.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Spotkania autorskie Spotkanie z prof. Januszem Akermannem