Wystawę prezentuje Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce (Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne).

Udostępnione na wystawę eksponaty, fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów sekcji historycznej, jaka funkcjonuje przy stowarzyszeniu. Kuratorem ekspozycji, osobą, która materiały wystawiennicze zebrała i poklasyfikowała oraz dokonała opisów jest Pan Krzysztof Schramm (Krzysztof Schramm urodził się w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W 1990 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku założył Fundację Kultury Irlandzkiej).

Wystawa „Polacy w Legii Cudzoziemskiej” ma charakter unikatowy; do tej pory była wystawiona zaledwie raz w Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 4 czerwca 2011 roku. Oczywiście obecna bydgoska wystawa będzie wzbogacona o nowe elementy – eksponaty oraz o prezentacje multimedialne. Wstępnie swój udział w otwarciu wystawy zapowiedział Pułk. Rolande Delawarde Atache wojskowy Ambasady Francji w Polsce.

Pod koniec 2014 r. ukazała się książka, której współautorami są Krzysztof Schramm wraz z Zygmuntem Jatczakiem pt. „NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ. Od powstania warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legia Cudzoziemską”. Są to bardzo ciekawie ukazane wspomnienia pana Zygmunta Jatczaka, uczestnika walk Powstania Warszawskiego i żołnierza Legii Cudzoziemskiej. To nie tylko fascynujący opis walk, przyjaźni, dawnej Legii, powstańczych dni w Warszawie, ale także niezwykłe archiwalne zdjęcia i dokumenty nigdy wcześniej niepublikowane w Polsce.

W dniu otwarcia wystawy odbędzie się promocja tejże nowości wydawniczej, będzie można nabyć ją wraz z autografem autora. Nie będzie to jedyna promocja; drugą pozycję książkową z 2014 r. pt. „Mamy dusze muszkieterów”, podpisywać będzie autor Zbigniew Truszczyński, który jest Prezesem Stowarzyszenia byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

Na wystawie będą prezentowane m.in. elementy mundurów, broni, wyposażenia wojskowego legionistów. Oprócz tego nie zabraknie unikatowych (do tej pory nigdzie niepublikowanych) fotografii, dokumentów i prywatnej korespondencji legionistów wywodzących się z Polski.

To dzięki spiralom czasu mamy okazję zobaczyć przeszłość oraz przeżywać teraźniejszość świętując różne okoliczności. Jeżeli się obserwuje rzeczywistość w jednym miejscu, tak jak miałem okazję oglądać Bydgoszcz z jej wewnętrzną energią jaką są ludzie, to łatwo taką „machinę czasu” zobaczyć. Okoliczność miejsca i jego energii przez 25 lat, jaką jest Galeria Kantorek, uruchamia cały łańcuch kontekstów dokonanych zdarzeń. Siadam też na tej ławeczce, której już nie ma, przy Muzeum Leona Wyczółkowskiego na ulicy Gdańskiej 4. To wszystko collages i spirale’s.


 

Stanisław Stasiulewicz ur. 1955 roku w Oszmianie (Wileńszczyzna). Studia i dyplom (1983) na Wydziale Malarstwa Sztalugowego w pracowni prof. Jana Szancenbacha w ASP w Krakowie. Od 1985 roku bierze aktywny udział w życiu artystycznym Bydgoszczy (Galeria Kruchta, Pomyśl o Sztuce, Trytony). Od 1990 r. współpracuje z Galerią Kantorek. W 1990 roku współzałożyciel, wraz z Krzysztofem Gruse i Zbigniewem Zielińskim, grupy artystycznej Szkoła Bydgoska. Od 1993 do 1999 prezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy.
W 1994 roku stypendysta Fundacji Pollack – Krasner w Nowym Jorku. Autor 33 wystaw indywidualnych. Prace w zbiorach Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Uhonorowany Złotą Odznaką ZPAP. Cykle prac: „Obrazy Bydgoskie”, „Obrazy Jass-ne”, „Obrazy Piękne”, „Obrazy Nowe”, „deformart”.

Prowadzenie: Marcin Sauter

Galeria Miejska bwa zaprasza wszystkich chętnych na wydarzenie pt. Co widzisz gdy nie ziewasz? Daj się zaskoczyć alternatywną formą oprowadzania po wystawie, bez nudy i bez ziewania. Tym razem przyjrzymy się wystawie fotografii „Smutek podróży”, a oprowadzać i opowiadać o prezentowanych pracach będzie ich autor Marcin Sauter, który jest nie tylko fotografem, ale też reżyserem, operatorem filmowym oraz wykładowcą.

Jerzy Riegel ur. w 1931 r. w Bydgoszczy. Z zawodu poligraf. Od 1967 r. członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią czarno-białą, a najbardziej zafascynowany jest techniką fotograficzną – izohelią. Swoje prace prezentował w wielu publikacjach i albumach mi. w wydanych przez Galerię Autorską: Bydgoszcz minionego wieku oraz Bydgoszcz Jerzego Riegla i poetów. Przygotował szereg wystaw indywidualnych i uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.


(…) Z perspektywy czasu najbliższe nam otoczenie stanowi wartość, z którą utożsamiamy się, wartość, która staje się naszą historią. Dzięki trwałej emocjonalnej więzi widzimy i czujemy tu znacznie więcej niż ktoś z „zewnątrz”. Miasto, z którym związani jesteśmy od urodzenia jest dla nas miejscem szczególnym i jedynym. Powszednie przeżycia zyskują tu inne znaczenie. Nasza obecność wypełniła się treścią kształtującą osobowość. Miasto to nie tylko ulice i domy, to przede wszystkim ludzie, ożywiający i formujący ten organizm. Duch ludzki wyciska swoje piętno w materii. Kolejne pokolenia wtapiają się w dzieje aglomeracji zostawiając trwały ślad i tak oto współtworzą niepowtarzalną atmosferę, która stanowi duszę miejsca. (…)
Jerzy Riegl w 1948 roku wykonał własnym aparatem pierwsze zdjęcie. Pamiętne zdarzenie okazało się przełomowym i wpłynęło na całe jego życie. Jako szesnastoletni chłopak znalazł swoją drogę, którą konsekwentnie szedł ku artystycznej dojrzałości. Z biegiem lat z fotografa amatora stał się artystą fotografikiem. Zafascynowany izohelią z wielką pasją zajął się głównie tą techniką osiągając w niej mistrzostwo. Prace artysty wykonane metodą tonorozdzielczą są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.

Charakterystyczna wysoka, męska postać wędrująca z aparatem fotograficznym zdała się wrosnąć w pejzaż naszego miasta. Przez kilkadziesiąt lat aktywności twórczej Bydgoszcz była i pozostaje dla Jerzego Riegla „scenografią własnego wnętrza”, świadkiem upływu czasu i źródłem oczarowania. Odkrywając wciąż nowe wizerunki Bydgoszczy artysta odnajdował tu siebie, stając się organicznie złączony z tym czasem i miejscem. Wielokrotnie fotografowane ulubione motywy kryją w sobie zawsze inny nastrój, inne doznania, ujmując swoją lakonicznością. Kojący ich wpływ uzmysławia, jak ważny jest kontakt z obrazami budzącymi pozytywne odczucia. Działa to jak terapia wzrokowa, która przywołuje przyjemne wspomnienia. Różnorodne obrazy miasta tworzą poetycką panoramę przeszłości. (…)

Fotografik wyznaje zasadę artystycznej prostoty i zwięzłości. Zabieg ten polega na doborze przystępnych tematów, wystudiowanych kadrach i zrozumiałym przesłaniu. Kształtowana w ten sposób estetyka przyciąga widza. W refleksyjnych kompozycjach artysta szuka wyciszenia. Zdaje się nieustannie powtarzać: otwórzcie się na najprostsze piękno świata, a odkryjecie siebie samych w niezgłębionych pokładach własnej wrażliwości. (…)

Dobrze znane motywy ulic i zakątki miasta mogą stać się zalążkiem wspomnień z dzieciństwa czy też przywołać myśli o historycznej tożsamości. (…)

Miejskie pejzaże Jerzego Riegla kryją w sobie jakąś stateczność, upływ czasu ma tu inne odniesienie. Głęboki melancholijny ton zdaje się być dominujący. (…)

Są miejsca, gdzie często bywamy w wyobraźni i dzięki nim zapamiętany świat ma swoją stałą topografię, jest rozpoznawalny i bezpieczny, pragniemy do niego wracać. Poetycki klimat prac Jerzego Riegla wprowadza widza w taką właśnie rzeczywistość, wypełnioną równowagą i spokojem, pojawiające się tu wzruszenie budzi pamięć i rozwija poczucie autentycznej obecności opartej na przeżyciu i refleksji.

Bydgoska topografia według Jerzego Riegla jest opowieścią artysty fotografika o przemijaniu. Autor w poetyckiej kronice o swoim mieście ocalił to, co dla niego było najdroższe, to, co było treścią i tłem sentymentalnego szlaku wędrówek.

Spotkanie artystyczne „NasTROJE” stanowi podsumowanie trwającej od dziesięciu lat międzynarodowej współpracy szkół plastycznych Polski, Czech i Słowacji. Od początku polsko-czeskiego projektu koordynatorkami są: Ewa Gordon i Klara Roche-Popelka. Tytuł spotkania przywołuje towarzyszący temu współdziałaniu pełen wzajemnej bliskości szczególny nastrój, który jako artystyczna inspiracja stał się mottem przewodnim bydgoskich warsztatów teoretyczno-twórczych. W swym zamyśle spotkanie jest przede wszystkim konfrontacją różnych postaw twórczych i promocją jego uczestników. Sprzyja także wymianie doświadczeń dydaktycznych i warsztatowych nauczycieli przedmiotów artystycznych. Oprócz bezpośrednich działań plastycznych w plenerze i pracowniach malarsko-graficznych wydarzeniami towarzyszącymi będą: pokaz animowanego filmu wykonanego w technice rotoskopowej czeskiego reżysera Tomasa Lunaka pt: „Alois Nebel”.Finansowego wsparcia udzielił projektowi Urząd Miasta Bydgoszczy. Patronat sprawuje konsul honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy – pan Dariusz Zimny.

Wystawa przygotowywana z okazji jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Bydgoszczy. Przybliża działalność jednostek straży pożarnej związanych z miastem nad Brdą. Do dzisiaj przetrwało kilka takich jednostek funkcjonujących w bydgoskich zakładach pracy. Zwiedzający będą mogli obejrzeć zabytkowy sprzęt strażacki, m.in. sikawkę ręczną, toporki, prądownice wodne i pianowe, pasy strażackie, hełmy oraz zdjęcia dokumentujące działalność strażaków w XIX i XX w. Szczegółowa godzina otwarcia wystawy pojawi się na stronie internetowej muzeum.

Sztuka od wieków jest nieodłączną sferą ludzkiej codzienności. Dla jednych jest doskonałym środkiem umożliwiającym zobrazowanie piękna świata zewnętrznego, dla innych zaś środkiem pozwalającym na osiągnięcie równowagi i spokoju wewnętrznego – swoistej autoterapii. 

Udostępnienie wystawy posterowej poświęconej historii i funkcjonowaniu Kanału Bydgoskiego (plener) / Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8Wystawa przedstawiać będzie Kanał Bydgoski w szerokim zakresie tematyczno-problemowym, przy pominięciu ściśle chronologicznej historii istnienia Kanału. Poruszone zagadnienia będą dotyczyć m.in. funkcji i użytkowania kanału, działania śluz, sposobu budowy Kanału, użytego materiału. Te i inne wątki zostaną zaprezentowane na tle oryginalnych fotografii i pocztówek obrazujących życie Kanału Bydgoskiego. Wystawa skierowana będzie zasadniczo do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) jednak patrząc na dość uniwersalne zagadnienia i ciekawostki związane z Kanałem może być także interesująca dla starszego odbiorcy. Postacią oprowadzającą po kolejnych planszach ekspozycji będzie przyjazny szczurek Kanalik, który w ciekawy sposób przybliży istotę funkcjonowania Kanału Bydgoskiego.

W języku angielskim, który stał się globalnym środkiem komunikacji, multiplication oznacza mnożenie, rozmnażanie, przemnażanie i najlepiej oddaje charakter współczesnej cybernetycznej kultury. Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie różnorodności i wielkowymiarowości współczesnych dyskursów artystycznych. W nowej perspektywie kulturalnej współczesną sztukę charakteryzuje bowiem powielanie samej siebie. Wyzwaniem dla artysty jest znalezienie sposobów realizacji pomysłu, który można powtarzać raz po raz. Dlatego częścią kreatywnego myślenia jest badanie nowych metod i pozyskiwania nowych materiałów, co prowadzi do pewnych nieoczekiwanych kolaboracji pomiędzy artystami, naukowcami i wykonawcami.
Rozwijająca się doktryna self-designu tworzy przemysł sztuki. Wzrasta rola odbiorcy jako współtwórcy. Współczesne formy produkcji mają w coraz większym stopniu realizować model estetyczny lub kreatywny, a praca zbliżać się do statusu twórczości, a nawet sztuki.

Do udziału w wystawie zostali zaproszeni artyści, którzy poszukują swojego języka artystycznego na styku różnych dziedzin, poczynając od sztuk wizualnych, poprzez socjologię, psychologię, biologię, muzykę i łączą je z najnowszymi technologiami. W ten sposób włączają się do współczesnej zmultiplikowanej kultury i zaznaczają w niej swoje autorskie strategie.
Zobaczmy prace m.in. Janka Simona, Dominika Lejmana, Anny Zaradnej, Bogny Burskiej, Michała Brzezińskiego i Tomasza Dobiszewskiego. Dodatkową formą artystyczną będzie instalacja kształtująca przestrzeń sali zbudowana w ramach aranżacji wystawy. Większość twórców przedstawi podczas wystawy prace premierowe, przygotowane specjalnie na ekspozycję w Bydgoszczy. Część z nich po prezentacji w muzeum zostanie przekazana przez autorów do muzealnej kolekcji polskiej sztuki nowoczesnej.

Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

XXII Europejskie Dni Dziedzictwa Dziedzictwo – źródło tożsamości

 

Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2

 • 17.00-18.30 – Mali jubilerzy – rodzinne warsztaty jubilerskie (obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerami telefonów: 52 58 59 910, 911 lub 914)
 • 17.00-00.00 – U zarania Bydgoszczy – aktywne zwiedzanie stałych ekspozycji archeologicznych wraz z ich kuratorami

 

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4

 • 17.00-00.00 – Dzieje pieniądza. Starożytny Rzym – aktywne zwiedzanie wystawy wraz z kuratorem
 • 18.00-20.00 Moneta cesarza Dioklecjana – wybijanie żetonu pamiątkowego (plener)
 • 18.00-20.00 – W krainie przypraw – prezentacja różnorodnych przypraw z czasów starożytnego Rzymu (plener)

 

Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8

 • 17.00-19.00 – Receptura na sztukę – rodzinne warsztaty plastyczne w plenerze (obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerami telefonów: 52 58 59 910, 911 lub 914)
 • 17.00-00.00 – Wycieczka Kanałem Bydgoskim ze szczurkiem Kanalikiem – udostępnienie wystawy posterowej poświęconej historii i funkcjonowaniu Kanału Bydgoskiego (plener)
 • 17.00-00.00 – Galeria Sztuki Nowoczesnej – aktywne zwiedzanie wystawy wraz z kuratorem
 • 19.00 – Kanał Bydgoski i Brda oczami artystów – wernisaż wystawy

 

Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7

 • 17.00-19.00 – Wyczółkowski w puzzlach – zabawy z układankami dla dzieci (plener)
 • 17.00-00.00 – Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936) – aktywne zwiedzanie wraz z kuratorem wystawy
 • 18.00-21.00 – Daj się sportretować! – zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnego plastyka, który będzie wykonywał portrety rysunkowe muzealnych gości (plener)

 

Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11

 • 17.00 – Wielokulturowość, wieloetniczność w międzywojennej Bydgoszczy – (pierwsza z sześciu debat towarzyszących wystawie W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II wojny światowej)
 • 17.00-00.00 – W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II wojny światowej oraz Od Starego Rynku do pl. Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy – aktywne zwiedzanie wystawy wraz z kuratorami
 • 17.00-21.00 – Bydgoszcz 1939-1945 – konkurs dla młodzieży i dorosłych na wystawie W cieniu wojny. Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II wojny światowej
 • 19.00-21.00 – Od szlaku bursztynowego do Polski szlacheckiej – spektakl historyczny w wykonaniu Agencji Widowisk Historycznych Arkona (plener)

 

Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg, ul. Alfreda Nobla

 • 17.00 – Tradycje Bractw Kurkowych – otwarcie wystawy z okazji 90 rocznicy powstania Okręgu Bydgoskiego Zjednoczonych Bractw Strzeleckich
 • 17.00-20.00 – Od włóczni do karabinu – prezentacja broni i uzbrojenia w udostępnionym do zwiedzania budynku 1115

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale wystawa