Przemysł metalowy w Bydgoszczy

 |  Bogna Derkowska-Kostkowska

Industrializacja od lat 40. XIX wieku silnie oddziaływała na rozwój Bydgoszczy i ówczesnych gmin podmiejskich. Już w czasach przedrozbiorowych była ona ośrodkiem produkcji rzemieślniczej oraz handlu. W latach 1772–1920, pod pruskim zaborem, przemysł oraz handel rozwijały się stopniowo, przechodząc okresy prosperity i zahamowania wzrostu ekonomicznego. Pierwsze fabryki zaczęły powstawać wraz z końcem XVIII wieku. Były wśród nich: młyny, garbarnia, odlewnia żelaza, farbiarnia oraz fabryka tekstylna Johanna Carla Schuncka. 

ХІХ століття принесло Бидгощи урбаністичний, промисловий та демографічний розвиток. Чинниками початку інтенсивної індустріалізації Бидгощі в той період стало налагодження залізничного сполучення з містом та розвиток сільського господарства у куявсько-поморському регіоні. Залізниця у Бидгощі з’явилася досить рано — вже 1851 року розпочалася експлуатація першого відрізку Східної залізниці на дистанції Кшиж — Бидгощ. Зручне сполучення з Берліном (крізь Щецин) та з Познанню спричинилося до включення Бидгощі у процес перебудови німецької промисловості у другій половині ХІХ століття. Розвитку промисловості у місті також посприяли розташування на важливих водних шляхах - зі сходу на захід через Бидгоський канал та до Гданьська через Віслу. Обидва вищезгадані чинники спричинилися до зростання попиту на інструменти й рільничий реманент та устаткування для переробки сільськогосподарської продукції. Все це відбилося на розвитку бидгоської машинобудівної та металообробної промисловості. Розбудова численних фабрик та заводів надала Бидгощі промисловий характер, одночасно вплинувши на обсяги виробництва місцевих ремісників та їх спеціалізацію на зламі ХІХ та ХХ століть. І хоча кількість дрібних ремісників значно зменшилась внаслідок цього, до середини ХХ століття їхня спільнота відігравала значну роль у бидгоській громаді. 

Właśnie wchodzimy w Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Wchodzimy nieśmiało, nie wiedząc jeszcze, co przyniesie. W pamięci tkwi jednak ostatnia edycja TehoFestu, święta Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła, która pozwala marzyć o pobudzaniu coraz większego zainteresowania industrialną stroną historii naszego miasta. Także kolejną rocznicę powrotu Bydgoszczy w granice Polski potraktujmy jako kontekst.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale przemysł