Cykl spotkań z mistrzami światowej literatury, połączony zawsze z muzyką, pojawił się w planach Filharmonii od 1995 i zawsze cieszył się wielkim zainteresowaniem. Tym razem gościem cyklu będzie Piotr Sommer - polski poeta, tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej, redaktor naczelnym Literatury na świecie.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Myszkowski.


Współpraca: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „STARA OCHRONKA” w Bydgoszczy / Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze
O Zdzisławie Prussie na jego siedemdziesięciolecie...


 

1.
Jest Zdzisław Pruss najbardziej znanym bydgoskim poetą. Piszę to z całą świadomością kontrowersyjności tego sądu. No to dodam jeszcze, szczególnie ku pokrzepieniu tych wszystkich, którzy w tej konkurencji z nim stają, którzy w tej konkurencji z nim – tak jest – sromotnie muszą przegrać, pocieszenie to marne, ale zawsze jakieś: jest Zdzisław Pruss najbardziej znanym poetą, bo – uwaga! – jest nie tylko poetą. I nie tylko jako poeta jest znany. Jego pozapoetycka sława wspiera skutecznie i wydatnie jego sławę poetycką.

Na spotkanie w ramach Klubu Poetycko-Wydawniczego „Arkona” zapraszają Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy i Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy.


Łucja Gocek urodziła się w Małej Cerkwicy k. Sępólna Krajeńskiego, od 1974 mieszka w Chojnicach. Autorka tomików poetyckich: Mój mały eden (1991), A jednak świtanie (1998), Zmienne klimaty (2007).

Wiersze poetki ukazały się w kilkudziesięciu almanachach i antologiach. Od 1989 członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy. Współzałożycielka nieformalnej Grupy Poetyckiej „Na Oścież” w Chojnicach i inicjatorka oraz współorganizatorka Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich Chojnice – Charzykowy. Juror kilku ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Czy z naturą możemy dzielić emocje, pamięć i wrażenia?

Czy rośliny słuchają muzyki?

Jak Wisława Szymborska pojmowała „jednostronną znajomość między nią a roślinami” (wiersze z tomiku noblistki zaprezentuje Ewa Stołowska).


Prowadzenie: Ilona Słojewska

Leszek Henryk Łęgowski urodził się w 1933 roku w Bydgoszczy nad wartkim nurtem Brdy Młyńskiej. W 1954 r. ukończył Liceum Bibliotekarskie dla pracujących. Do końca 1993 roku pracował w Centralnym Biurze Rozrachunków zagranicznych PKP.

Wydał również kilkanaście tomików poetyckich jak: Jesienne Liście z Międzygórza (1993), Wiersze zebrane – jesion i inne… (1994), Przyjdź i pokłoń się Madonnie (1994), Do Madonny z Aniołami (1977), Gdy ma się ku wieczorowi… (1997), Przed Madonną Pięknej Miłości (1998), Na skrzydłach aniołów (2000), W sercu miasta (2002), Na zawsze Bydgoszcz (2003), Madonnie Najpiękniejszej (2004), Z liryką pod rękę (2009).

Wojciech Banach, ur. 1953, poeta, ko­lek­cjo­ner. Ukończył Aka­de­mię Techniczno-Rolniczą w Byd­gosz­czy. W la­tach 70. był człon­kiem gru­py fak­tu po­etyc­kie­go Par­kan. W 1976 de­biu­to­wał jako po­eta w Fak­tach. Wydał tomiki po­etyc­kie: Chwi­lo­wy obraz świa­ta (1977), Pole ra­że­nia (1978), Slalom (1980), Sy­mul­ta­na (1981), Czarna skrzyn­ka (1991), Było nas kil­ku (1997), Skrzyżowanie (1998), Punkty wspólne (2000), Wybór wierszy (2004), Odgrodzony przez przypadki (2008), Nie tylko aniołowie (2009), Mężczyzna z sąsiedniej klatki (2010) oraz albumy Czas od­na­le­zio­ny, Bydgoszcz na daw­nej pocz­tów­ce 1894-1945 (2001) i Nad Starym Bydgoskim Kanałem (2007). Jest prezesem bydgoskiego oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia Pisarzy Pol­skich.


Bohater Banacha „słów używa niechętnie”, że sparafrazuję fragment jednego z wierszy. Ale – choć przywoływany jest tu Przyboś – nie wynika ta oszczędność z awangardowego nakazu: „najmniej słów”. Poeta pragnie ocalić ich wartość w świecie inflacji słów, w którym niewiele albo zgoła nic one nie znaczą. Wartość słów – jak ją zmierzyć? Tym, czemu służą. Jeśli prawdzie, warto się o nie troskać. Bo poeta jeśli już musi mówić, to musi „mówić/ co prawda”.

Jarosław Jakubowski


Wojciech Banach jest dla mnie poetą… zdrowego rozumu, osobą obdarzoną czujnym okiem, krytyczną inteligencją, mądra empatią. Jest to poeta, który solidnie przepracował tradycję Nowej Fali i Nowej Prywatności, ale też sumiennie odrobił lekcję Herberta i Różewicza. Konsekwencje tego są takie, że dopracował się wiersza, który cechuje rzeczowość, konkretność, precyzja, a zarazem artykulacyjna pojemność, pozwalająca skutecznie i wiarygodnie zapisywać wielopostaciowość i wielogłosowość świata.

Grzegorz Kociuba


No tak, można by powiedzieć, że dobry poeta z wiekiem czyni swoje teksty coraz bardziej jasnymi, obierając je z nadmiaru słów i ciężaru metafor (jak uczynił to wiele lat temu w swoich dwóch ostatnich zbiorach wierszy Jarosław Iwaszkiewicz), w których nie ma już lingwistycznej ekwilibrystyki ani tym bardziej genialnej zręczności stylistów.

Krzysztof Szymoniak


Pierwsze rozdanie
Kiedy rozdawano wiarę
przechodziłem szczepienia
plaster na zaczerwienionym ramieniu
miał chronić mnie przed złem

Kiedy rozdawano nadzieję
sądziłem że siostra Felicja jest kobietą
a kiedy będę duży – już
każdy dostanie według potrzeb

Kiedy rozdawano miłość
rodzice robili jak zwykle bilans
poznałem na huśtawce blondynkę
budowaliśmy zamki z piasku


W spektaklu udział biorą: Jolanta Kowalska / Krzysztof Kamieński / Roma Warmus.

W poetyckim dialogu wystąpią: Zofia Litwinowicz i Mikołaj Krutnik. Spektakl uświetnią tańcem Róża Klekotko i Tomasz Jagła z Dance Academy Bydgoszcz.


Krzysztof Kamieński – prozaik i poeta. W 2011 wydał wspólnie z Marią Jolantą Kowalską Włoski zawrót głowy.

Maria Jolanta Kowalska – ostatnio opublikowała Tańcz w ogniu miłości (2010), Włoski zawrót głowy (2011) – współautorstwo z Krzysztofem Kamieńskim.

Roma Warmus – aktorka i pieśniarka; absolwentka Politechniki Krakowskiej w Krakowie i Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu; występowała w wielu kabaretach studenckich w Krakowie, jak również w Piwnicy pod Baranami; jest dwukrotną laureatką Festiwalu Piosenkarzy Studenckich w Krakowie; przez 6 lat była związana z Teatrem STU w Krakowie jako aktorka i wokalistka.

(Z poetyki snu – K. Hoffman)

– warsztaty poetyckie prowadzi Jolanta Baziak.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale poezja