Historia niezwykła

 |  Jolanta Niwińska

Z panią Joanną Papuzińską miałam zaszczyt spotkać się kilkakrotnie. To osoba niezwykła. Niezapomniana – w literaturze i w rozmowie. Jej skromność dorównuje wielkością talentowi i osiągnięciom. Profesor zwyczajny UW, autorka licznych prac teoretycznych z zakresu czytelnictwa, bibliotekoznawstwa i literatury dla dzieci. Poetka i prozaik. Znana nam głównie z twórczości dla dzieci, literatury mądrej i zabawnej, czytanej bez przymusu i znudzenia. Jej książki, niepodobne do innych, pamiętane i przechowywane (Nasza mama czarodziejka, Tygryski, Czarna jama, Wędrowcy, Darowane kreski, Agnieszka opowiada bajkę, Asiunia), wychowują i wychowywać będą kolejne pokolenia Polaków. 

Jak w każdą przedostatnią środę miesiąca zapraszamy do kawiarenki „Belle Epoque”. Dotąd rozmawialiśmy m.in. o modzie, spirytyzmie, kinie i fotografii, zaś spotkanie listopadowe poświęcamy… wojnie! Niestety; nawet „Piękna Epoka” niekiedy przynosiła ludziom pożogę i śmierć na bitewnym polu. Trzeba jednako przyznać, iż był to również czas wizjonerskich prób kodyfikacji konwencji zmierzających do powszechnego pokoju, czas oddolnego ruchu pacyfistycznego. Wśród europejskich teoretyków wojny i pokoju postacią czołową był zaś bez wątpienia warszawski kupiec, „Król Kolei Żelaznych” – Jan Gotlib Bloch. Jemu kawiarniany wieczór zostanie w całości poświęcony. Na prelekcję zaprasza Adam Gajewski – autor telewizyjnego programu historycznego „Kujawsko-Pomorski Wehikuł Czasu”.

Spotkanie z dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem połączone będzie z projekcją filmu dokumentalnego „Kwatera Ł” Arkadiusza Gołębiewskiego, którego tematem są poszukiwania miejsc ukrycia ciał ofiar komunizmu z lat 1948-1956 na warszawskich Powązkach, w tym prace archeologów, antropologów i genetyków. 

Wystawa Józef K. Stasiński Medale i rzeźby jest znakomitą okazją do poznania bogatego dorobku medalierskiego Józefa Stasińskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich medalierów. Józef Konstanty Stasiński urodził się 16 marca 1927 roku w Poznaniu. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu podjął studia na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnym mieście (1948-1952) i tam uzyskał dyplom w pracowni Bazylego Wojtowicza. Kontynuował studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Mariana Wnuka. Tajniki medalierstwa pobierał u Józefa Aumillera. W latach 1954-1974 uczył rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznym w Poznaniu. Od roku 1974 pracował tamże jako wykładowca w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. Stasiński jest autorem ponad trzydziestu rzeźb, z których najsłynniejsze znajdują się w katedrze poznańskiej (Pomnik kardynała Hlonda, Droga krzyżowa, Ołtarz Chrystusa), w Chełmnie nad Nerem (pomnik Ofiar Faszyzmu) i Hamburgu (Droga krzyżowa w kościele św. Anny). Główną formą jego artystycznej wypowiedzi są medale. Wykonał ich ponad tysiąc osiemset osiemdziesiąt.

Po raz pierwszy w bydgoskim Muzeum zaprezentowane zostaną rzeźby, oraz ponad dwieście prac medalierskich, powstałych w różnych okresach twórczości artysty, od 1950 do czasów współczesnych. Dzięki współpracy z Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu i Muzeum Narodowym w Poznaniu pokazane zostaną te najwybitniejsze. Medale zaprezentowane zostaną chronologicznie, w grupach tematycznych, poświęconych m.in.: wojnie, zagadnieniom społecznym i politycznym, kulturalnym, a także osobistym. Oprócz tych poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II będzie można zobaczyć najsłynniejsze cykle: dwanaście medali Polska walcząca na frontach II wojny światowej i czternaście prac z cyklu: W trzechsetną rocznice wygaśnięcia rodu Piastów Śląskich. Uzupełnieniem wystawy będzie prezentacja multimedialna poświęcona pracom medalierskim znajdujących się w bydgoskim muzeum jak również filmy pokazujące życie i twórczość artysty: Historie mówione (film zrealizowany przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu) oraz Mała spiżowa brama.

W twórczości Józefa Stasiński przewija się wątek bydgoski. Dla miasta Bydgoszczy zaprojektował on w 1968 roku, dwa medale: pierwszy z nich powstał z okazji odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy; drugi to medal nagrodowy Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy. Należy też wspomnieć, że w latach 2004-2009 profesor Stasiński prowadził zajęcia z rzeźby ze studentami architektury i urbanistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Artysta był wielokrotnie nagradzany i uhonorowany m.in.: nagrodą III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie rzeźby (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), tytułem przyznanym przez Regionalny Ruch Wielkopolan „Wybitny Wielkopolanin (2005), medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” (2010) i Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta (2012). Na otwarciu wystawy będzie obecny profesor Józef Stasiński z rodziną.

Wystawa „Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza” ukazuje najdawniejsze dzieje naszego regionu od początków osadnictwa (ok. 12-10 tys. p.n.e.) aż po okres wędrówek ludów (V-VI w.). Historie żadnego miasta, terenu, kraju nie toczą się samoistnie. Wszystkie są wprzęgnięte w ciąg wydarzeń o szerszym zasięgu. W związku z tym, że Bydgoszcz i jej okolice położone są na styku dwóch wielkich krain geograficznych: Wielkopolski i Pomorza, prahistorię tych terenów ukazano w szerszym ujęciu chorologicznym. Obszar ten od tysiącleci przejawia ciągłość osadniczą, której materialne pozostałości w postaci różnorodnych artefaktów odkrywają kolejne pokolenia archeologów, z różnych ośrodków. Prezentowane zabytki pochodzą z obszaru Krajny, Kujaw i Pałuk, a większość z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jako, że głównym, a dla najstarszych epok jedynym, źródłem informacji dla poznania przeszłości są pozostałości kultury materialnej, zmiany zachodzące w życiu ludzi przedstawiono przez ukazanie różnorodnych narzędzi, ozdób, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, itp. Dzięki temu można prześledzić przeobrażenia technologiczne (surowiec i sposób wytwarzania) oraz ewolucję myśli ludzkiej, która stopniowo zmierzała do opanowania środowiska i ulepszenia jakości życia. Zabytki oraz liczne rekonstrukcje wyeksponowane zostały w ramach kolejnych epok i okresów pradziejowych. Zaprezentowano również oddziaływania na tereny ziem polskich ludów europejskich, których osiągnięcia wpływały za zmianę oblicza kulturowego i politycznego Europy np. Celtów i Germanów. Ich obecność odnotowano także w naszym sąsiedztwie, dzięki czemu, możemy się dowiedzieć, że dzieje tego regionu splotły się z cywilizacją europejską już w starożytności.

Aby odbyć „swoistą podróż” w czasie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania. Z kolei różnorodne formy multimedialne i interaktywne zapewniają komfort w przyjmowaniu treści oraz stwarzają okazję do aktywnego udziału w zwiedzaniu ekspozycji.

Parateatralna aranżacje plastyczna oraz liczne rekonstrukcje odtwarzające atmosferę tamtych czasów intensywnie wpływają na zmysły widza. Realizacja wystawy została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków dotacji podmiotowej, która na pokrycie wkłady własnego została zwiększona Uchwałą Rady Miasta.

Wystawa stała w Zbiorach Arecheologicznych, przy ul. Mennica 2.

Kolejne spotkanie z realizowanego od 2007 cyklu, poświęcone będzie patriotyzmowi oraz najnowszej historii naszej ojczyzny.

W programie m.in. warsztaty dla dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej muzeum.

Pod flagą biało-czerwoną, biało-amarantową, a czasem nawet pod banderą…piratów! – Powstaje „latająca wystawa historyczna”, której pierwsze elementy chcemy zaprezentować podczas tegorocznego Święta Niepodległości.

„Archiwum B.” Miejskiego Centrum Kultury to pracownia, która chętnie włącza się w obchody oficjalnych rocznic, świąt, zawsze szukając niebanalnego spojrzenia na historię regionalną lub ogólnopolską. W listopadzie wchodzimy w kolejną, naprawdę barwną opowieść…

Pierwszego dnia zaniemówisz, nazajutrz wejdziesz w dojrzałość i dym pobojowiska

Jest już zwyczajem, że w kontekście Święta Niepodległości niektóre rozgłośnie radiowe nastawiają się wyłącznie na rodzimą muzykę, telewizja powtarza różnorakie „biało-czerwone hity”, sięga się po klasyczną literaturę. Oczywiście literaturę polską. Kino „Orzeł” nie wyłamuje się od zasady, choć u nas to, co stare, połączy się z nowym, współczesnym. Zapraszamy na specjalne, dwudniowe, świąteczne spotkanie z filmem w cyklu „Świat Movie”.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale historia