II Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster w Toruniu

Plakat jest pierwszą formą reklamy, która ściśle związana jest ze sztuką. Początkowo plakaty miały zachęcać do zakupu produktów, czy skłonić do wybrania konkretnego wydarzenia. Z czasem jednak plakaty stały się czymś więcej niż przekazem polecającym daną markę czy dany wyrób. Dziś plakaty są niezaprzeczalnie elementem sztuki – niosą za sobą głęboki przekaz w niepowtarzalnej formie.

Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej po raz drugi zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster.

Plaster to wydarzenie ukazujące typografię i plakat jako dziedziny sztuki bardzo aktywnie podążające za nowoczesną technologią, przełamujące stereotypy i obowiązujące konwencje, a z drugiej strony odwołujące się do nieprzemijających wartości związanych z tradycją.

Festiwal stawia sobie za cel podkreślanie wielkiego znaczenia, jakie projektowanie graficzne wywiera na kształt współczesnej kultury wizualnej i tym samym –  naszego otoczenia. Nie ma żadnej definicji, która określa, na czym polega dobry, nowoczesny projekt. Plaster jako wydarzenie kulturalne i intelektualne wskazuje jedynie drogę do zapoznania się z pewną estetyką i filozofią charakterystyczną dla współczesnej grafiki projektowej.

PLASTER to kombinacja słów PLAKAT i POSTER. Słowo PLASTER w języku polskim oznacza coś tymczasowego, pasek materiału, który nalepiamy i po jakimś czasie zrywamy, czyli element, który działa doraźnie, podobnie jak plakat.

Ta doraźność plakatu przełamywana jest właśnie dzięki wydarzeniom takim, jak festiwal.

PLAKAT to współbrzmienie dwóch jak najbardziej równoważnych elementów: ilustracji i liternictwa. Dlatego podczas PLASTRA obok wystaw i prelekcji związanych z plakatem, odbędą się warsztaty typograficzne, których zadaniem przede wszystkim będzie rozszerzenie zakresu postrzegania klasycznej typografii.

Podczas Festiwalu będzie okazja, by zobaczyć prace wielu znanych artystów, takich jak: Władysław Pluta (PL), Ed Fella (USA), David Crowley (UK) Jacek Mrowczyk (PL) Martin Majoor (NL), Anton Koovit (EST), Barbara Wais (A), Marcel Bencik (SK) i inni.

Festiwal rusza 25 maja, o godzinie 18.00 i potrwa 3 dni. Festiwalowi towarzyszyć będą prelekcje, wykłady, pokazy filmów i koncert multimedialny. Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu dostępne są na oficjalnej stronie toruńskiego centrum: www.csw.torun.pl.

Działy:

Tego autora

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Maj 2011 II Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster w Toruniu