Bliscy nieznajomi?

Czujemy, że Bydgoszcz znajduje się u progu społecznej zmiany, której sprawcą jest kultura („Kultura na rzecz zmiany społecznej” jest przy okazji jednym z haseł programu kulturalnego polskiej prezydencji 2011). Potencjał tej zmiany – to znów nasze przeczucie graniczące z pewnością – jest generowany przez współpracę instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Od tej współpracy, dobrej woli wszystkich stron, ich aktywności i otwartości na siebie zależy dynamika i szerokość zmiany społecznej. Mówiąc wprost: im ta współpraca będzie ściślejsza, tym większa będzie siła zmian i tym lepsze będzie życie mieszkańców.

W Bydgoszczy działa Forum Kultury, które jest płaszczyzną dialogu obywateli, środowiska kulturalnego, organizacji pozarządowych i władz. Celowo nazywamy to właśnie platformą; grupa osób, które uczestniczą w debatach i rozmowach nie stanowi forum, a jest tylko widzialnym przejawem jego działania. Grupa ta jest otwarta i od początku działania zaprasza wszystkich chętnych. Od kilku miesięcy wszyscy spotykają się, debatują, spierają. Ale przede wszystkim – poznają się.

Poznają się, bo wcześniej się nie znali. Przynajmniej – nie wszyscy się znali. Kiedy już się poznali, zaczynają ze sobą współpracować. Godzą swoje sprzeczne interesy. Pracują wspólnie dla najlepiej pojętego wspólnego dobra. Bo dzięki współpracy zwiększają potencjał zmiany.
Po kilku miesiącach spotkań i rozwijającej się współpracy postanowiliśmy zbadać, jak wzajemnie postrzegają się reprezentanci miejskich instytucji kultury i animatorzy organizacji trzeciego sektora. Poprosiliśmy ich o udział w ankiecie. Ma to i tę zaletę, że teraz i Wy, Czytelnicy, będziecie mieli możliwość ich poznania, poznania ich poglądów na role instytucji i organizacji pozarządowych w kreowaniu kultury w Bydgoszczy, poznania ich opinii o poziomie tej kultury i jej możliwościach.

Wszyscy uczestnicy ankiety odpowiadali na te same pytania (oczywiście przedstawiciele instytucji wypowiadali się na temat organizacji pozarządowych, a animatorzy trzeciego sektora mówili o instytucjach kultury). Wszyscy ankietowani otrzymali też wytłumaczenie zastosowanej terminologii (i przy okazji, próbę usprawiedliwienia uproszczeń):

Ankieta posługuje się uproszczonym modelem kultury, który zakłada – zapewne sztuczny i fałszywy - podział na kulturę oficjalną i niezależną. Decydując się na taki podział, ufamy, że wyniki ankiety pozwolą nam go ostatecznie obalić (ewentualnie: potwierdzić). A nade wszystko rozpoznać, czy te sztucznie wyodrębnione obiegi kultury wzajemnie się przenikają (i jeśli tak, to w jakim stopniu). Dzięki ankiecie chcemy dowiedzieć się, czy w naszym mieście różne obiegi kultury przenikają się, współpracują, wspierają się.

Zapraszamy do lektury i poznania naszych bohaterów. Pokładamy w nich nadzieję na rozwój naszego miasta. I tego samego – nadziei i zmiany – życzymy Państwu.

Michał Tabaczyński

Michał Tabaczyński

Redaktor naczelny BIK.

Polonista, dziennikarz, slawista, autor kilku książek (Parada równości, Koniec zabawy w pokolenie) i współautor kilku innych (Tekstylia bis, Kultura niezależna w Polsce 1989-2009).

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Maj 2011 Bliscy nieznajomi?