Drodzy Przyjaciele, bydgoszczanie (wszystkich języków i miejsc urodzenia),

  • Styczeń 2018
  • Michał Tabaczyński (przeł. Swietłana Kaszuba)

український версія нижче


 mijamy się na ulicach, w sklepach, w różnych instytucjach, zdarza się, że razem pracujemy, nasze dzieci spotykają się w szkołach – od kilku lat żyjemy obok siebie. Nasze nienawykłe do obcych brzmień polskie ucho coraz częściej wychwytuje ten charakterystyczny wschodni akcent. Zdajemy sobie sprawę, że to także bariera językowa sprawia, iż – jak celowo napisałem wyżej – żyjemy obok siebie, a nie: ze sobą, pośród siebie.

Pracujemy w kulturze i choćby dlatego wierzymy w jej siłę. Uważamy, że dzięki niej dysponujemy doskonałym narzędziem, które pozwala nam właśnie żyć ze sobą i cieszyć się naszą wzajemną obecnością. Kultura z jednej bowiem strony pozwala tę barierę języka ignorować i szukać porozumienia ponad takimi przeszkodami, a z drugiej strony – aktywnie taką granicę pokonywać, uczyć się nawzajem swoich języków, oswajać ich obcość.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od stycznia chce zaprosić naszych nowych współmieszkańców, ukraińskich bydgoszczan, do uczestnictwa i współtworzenia miejskiej kultury. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, w których uczestniczą też bydgoszczanie – z czasem postaramy się udostępnić Wam te sfery kultury, które ze względu na obcość języka dostępne nie są.

Każdego miesiąca w „Bydgoskim Informatorze Kulturalnym” będziemy publikować niewielki dział w języku ukraińskim, w którym postaramy się przybliżyć ukraińskojęzycznym bydgoszczanom miasto, jego kulturę i historię, a także we wkładce do naszego pisma („Bydgoskie Kalendarium Kulturalne”) do informacji w języku angielskim dodamy również przekład na ukraiński.

Ale liczymy także na to, że to Państwo pomogą nam w tworzeniu programu, który Was zaciekawi, którego oczekujecie. Mamy też nadzieję, że ta wymiana będzie przebiegać także i w drugą stronę, to znaczy: że możemy liczyć na to, że ukraińscy bydgoszczanie pomogą nam poznać siebie i swoją kulturę, że będziemy mogli wspólnie przybliżać wszystkim zainteresowanym tę kulturę, która dziś powstaje w Ukrainie.

Zaczynamy skromnie, ale symbolicznie. Zapraszamy wszystkich na Animocje (szczegółowe informacje na str. 58) poświęcone ukraińskiej animacji. Dzieci wszystkich stron świata kochają bajki, stąd to doskonała okazja, żeby mogły się spotkać. A z nimi i my, ich rodzice. To chyba niezły początek, prawda? 

Michał Tabaczyński


PS Zachęcam wszystkich do nadsyłania swoich propozycji, pomysłów i opinii. Niedługo chcielibyśmy spotkać się z Państwem, żeby móc o Waszych potrzebach kulturalnych, nadziejach i oczekiwaniach porozmawiać. Już teraz zapraszam!


 

Дорогі Друзі,
Бидгощани (всіх мов і місць народження),

ми зустрічаємось на вулицях, в магазинах, в різних установах, трапляється так, що працюємо разом, наші діти разом вчаться в школах, на протязі років живемо поряд. І, все частіше наше польське вухо, що не звикло до чужих звучань, чує характерний східний акцент. Ми розуміємо, що мовний бар’єр є також однією з причин, як я раніше написав, що ми живемо поряд, а не: спільно.

Ми працюємо в сфері культури і, хоч би тому, віримо в її силу. Ми вважаємо, що завдяки їй ми маємо в розпорядженню ідеальний інструмент, який дозволяє нам жити спільно і насолоджуватися нашою взаємною присутністю. Культура з одного боку – дозволяє оминати той мовний бар’єр і шукати згоди не зважаючи на перешкоди, а з іншого боку – активно долати такі границі, вивчати мови один одного, долати етнічну чужість.

Міський Центр Культури в Бидгощі вже від січня хоче запросити наших нових співмешканців, українських бидгощан, до участі і створенню спільної міської культури. Ми запрошуємо Вас до участі в культурних подіях нашого міста, а з часом постараємося зробити доступними сфери культури, які на сьогодні не є такими, з огляду на мовні бар’єри.

Щомісяця в «Бидгощскому Культурному Інформаторі» ми будемо публікувати невеликий розділ українською мовою, в якому намагатимемося наблизити україномовних бидгощан міста до його культури і історії, а також у вкладці до нашого журналу («Бидгощський Культурний Календар») додамо до інформації на англійській мові переклад українською.

Але ми також сподіваємось на Вашу допомогу у створенні програми, яка буде для Вас цікавою та очікуваною. Маємо надію, що культурний обмін буде відбуватися в обидва боки, а саме, що ми можемо розраховувати на те, що українські бидгощани допоможуть нам краще пізнати себе, познайомитися з своєю культурою і ми спільно зможемо зблизити всім зацікавленим культуру, яка сьогодні повстає в Україні.

Ми починаємо скромно, але символічно. Ми запрошуємо всіх на Анімoції (докладна інформація на сторінці 58), присвячені українським анімаційним фільмам. Діти всіх частин світу люблять казки, отже, це для них прекрасна можливість зустрітися. А з ними і ми, їх батьки. То хіба не добрий початок, правда?

Міхал Табачинський


PS. Заохочую всіх представити свої пропозиції, ідеї та думки. Незабаром хотіли би зустрітися з Вами, щоб обговорити ваші культурні потреби, сподівання та очікування. Запрошую Вас вже сьогодні!


 

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Styczeń 2018 Drodzy Przyjaciele, bydgoszczanie (wszystkich języków i miejsc urodzenia),