„Dzieje pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807–1815)”

Wystawy | 
18:00, sobota, 20 maja 2017 - niedziela, 08 kwietnia 2018

Celem wystawy będzie prezentacja systemów monetarnych funkcjonujących w Europie w 2. połowie XVIII i 1. poł. XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojen napoleońskich, a także ukazanie gospodarczo-ekonomicznych funkcji pieniądza w tym czasie.

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Wystawy „Dzieje pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807–1815)”