Wystawa Stefana Parucha "Collor Settings"

Wystawy | 
19:00, czwartek, 27 kwietnia 2017 - sobota, 20 maja 2017

Color Settings w przewrotny sposób opowiada o malarstwie. Nie ma na niej klasycznych płócien. Są tylko wyświetlane na ekranach gry i aplikacje. Wszystkie odnoszą do wybranych dzieł takich twórców jak Kazimierz Malewicz, Władysław Strzemiński, Piet Mondrian, Ryszard Winiarski. Pokazywane są na ekranach telewizorów w formie wideotutorali, czyli filmowych instrukcji ujawniających zasady działania programów. Filmiki tłumaczą, jak działają aplikacje. Natomiast same gry wyjaśniają wybrane aspekty dzieł, które stają się ich kanwą. Prezentuje więc subiektywny wykład o prywatnych fascynacjach malarskich Parucha. Jedynym namacalnym malarskim działaniem jest instalacja składająca się z dużej liczby niewielkich płócien ułożonych w ciągi kolorowych prostokątów. Przybierają one formę linii ciągnącej się przez całą galerię. Kolory płócien oraz ich kolejność wygenerowane są przez specjalnie napisany program. W edytorze tekstu litery zastępowane są kolorami. Pisząc Paruch generuje ciągi barwnych prostokątów. Może zaprojektować poszczególne kolory i przypisać je literom. Pisząc tworzy obraz. Abstrakcyjna kompozycja staje się zakodowanym komunikatem. Zaszyfrowany tekst – obrazem. Widz może rozkodować go tylko według klucza stworzonego w programie. Tradycyjny obraz przegląda się w nowych mediach. Obraz cyfrowy upodabnia się do analogowego. Przejmuje jego cechy. Kolor, który ma swoje znaczenie kulturowe, osadzone w tradycji i psychologii, nabywa cechy wzięte ze struktury języka. Sekwencja występujących po sobie barw przybiera atrybuty prywatnej frazy, politycznego lub krytycznego hasła. Staje się tekstem. Wszystkie aplikacje pochodzą z projektu electronichommage.pl, którego celem było zaprojektowanie urządzeń multimedialnych służących do analizy wybranych projektów i dzieł artystycznych. Programy powtarzają, wzmacniają, odwracają zasadę stworzenia konkretnych utworów wizualnych. Natura dzieła rozpoznawana jest po przejściu konkretnej procedury. W sposób liniowy lub nieliniowy użytkownik ogrywa dawne dzieło, poznając jego ideę.


Stefan Paruch (1978) – w latach 1997–2002 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1998–2000 – w Gościnnej Pracowni prof. Leona Tarasewicza. Dyplom „Lekcja przysposobienia obronnego” obronił w 2002 r. w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. W latach 2003–2006 studiował w Wyższym Studium Montażu w PWSFTViT w Łodzi. Wraz z grupą artystów współtworzy pracownię przy ul. 11 Listopada na warszawskiej Pradze. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Start