By wszystkim żyło się lepiej

Od lewej: Marta Janowska, Dominika Smoczyńska Od lewej: Marta Janowska, Dominika Smoczyńska

Liderki Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego – Marta Janowska i Dominika Smoczyńska – w rozmowie Przemysława Nowakowskiego o wpływie młodzieży na kulturalną i społeczną tkankę miejską.


W jaki sposób młodzi uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym miasta?
Marta Janowska (MJ): Młodzież uczestniczy w życiu miasta, zarówno kulturalnym, jak i społecznym, poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych na skalę miasta, branie udziału w eventach, a także włączanie się w samą organizację życia miasta, tj. tworzenie konkursów, festiwali itd.
Dominika Smoczyńska (DS): Młodzież w Bydgoszczy ma wiele możliwości działania. Liczne Domy Kultury oraz Pałac Młodzieży pozwalają na wybór zajęć odpowiadających zainteresowaniom młodzieży i na promowanie talentów podczas konkursów. Istnieje też bogata oferta imprez kulturalnych i naukowych, w których organizację sami możemy się angażować.

Czy młodzi bydgoszczanie mają wpływ na życie miasta i podejmowane w nim decyzje?
MJ: Bydgoska młodzież może wpływać na to, co dzieje się w mieście, m.in. zasiadając w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy. Myślę, że jesteśmy w stanie tak zorganizować czas swój, jak i innych bydgoszczan, aby wszystkim żyło się lepiej. Jest to kwestia chęci zmian i dążenia do określonego celu.
DS: Młodzi bydgoszczanie działający w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy mogą zwracać uwagę władzom na sprawy dla nich istotne. Młodzież może się do nich zwrócić ze swoimi opiniami i propozycjami dotyczącymi funkcjonowania „dorosłych” struktur. Szerokie możliwości wpływu na życie miasta daje też uczestnictwo w pracach Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego.

W jaki sposób działalność Kongresu może wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w Bydgoszczy?
MJ: Działalność Kongresu przede wszystkim wiąże się z organizacją czasu młodych. Daje ona możliwość nie tylko niebanalnej rozrywki, ale również przyjemnej nauki poprzez zabawę, jak choćby w przypadku Miejskich Igrzysk Szkolnych. Organizowane przez Kongres akcje czy konkursy dają również możliwość współpracy różnych bydgoskich szkół, co z kolei pozwala na integrację samej młodzieży. Wiadomo, że nigdy nie uda się zadowolić wszystkich, natomiast mam pewność, że działalność Kongresu spełnia oczekiwania tej grupy młodych bydgoszczan, którzy się choć trochę zaangażują.
DS: Bydgoski Kongres Uczniowski stara się realizować różnorodne imprezy wpisujące się w liczne kręgi zainteresowań bydgoskiej młodzieży. Są to konkursy, jak i konferencje poruszające ważne tematy, np. świat za pięć lat, trendy wśród młodzieży czy walka z uzależnieniami. Osoby chcące poznać proces organizacji kongresowych akcji mogą w każdej chwili zaangażować się w naszą działalność.


Marta Janowska – uczennica Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego, przewodnicząca Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego od momentu jego powstania (2014), członkini Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy.

Dominika Smoczyńska – uczennica II LO w Bydgoszczy, asystentka koordynatora Bydgoskiego Kongresu Uczniowskiego (od 2016), wcześniej jego wiceprzewodnicząca (2014–2016).


Bydgoski Kongres Uczniowski – instytucja zrzeszająca uczniów bydgoskich szkół, organizujących akcje, imprezy i konkursy na terenie miasta Bydgoszczy. Wśród atrakcji przewidzianych w tym roku szkolnym są m.in.: Lista Przebojów Best 410 (B 4 Teens), Miejskie Igrzyska Szkolne „Wiedza+”, happening miejski „Młodzi i książki” oraz V edycja Gry Miejskiej „Bydgostory”. 


 

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Luty 2017 By wszystkim żyło się lepiej