II Międzynarodowa Konferencja Interpretacje Dzieła Muzycznego w Kontekście Kultury

:, wtorek, 22 listopada 2016 - środa, 23 listopada 2016

prof. dr hab. Anna Nowak – kierownictwo naukowe


 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Interpretacje dzieła muzycznego w kontekście kultury, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego. Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół relacji między twórczością muzyczną a jej kulturowym otoczeniem. Jak napisał bowiem jeden z polskich muzykologów: „Sens i znaczenie dzieł sztuki zależy od miejsca i funkcji, jaką one w tym środowisku spełniają”. Różne zagadnienia związane z odbiorem dzieł sztuki i sposobem ich interpretowania (np. Muzyka we Lwowie w cieniu ideologii radzieckiej) staną się przedmiotem prezentacji kilkunastu referatów przygotowanych przez badaczy muzyki z różnych ośrodków europejskich. Konferencji towarzyszyć będzie koncert prezentujący najnowsze utwory kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz utwory innych współczesnych twórców prezentowane przez wykonawców zagranicznych.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Pozostałe II Międzynarodowa Konferencja Interpretacje Dzieła Muzycznego w Kontekście Kultury