Roztańczony Jubileusz

Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” Fot. Jarosław Pabijan/Pałac Młodzieży

35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”.


Trochę historii

W tym roku mija 35 lat od powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Na początku ściśle związany z harcerstwem działał przy Komendzie Hufca ZHP w Bydgoszczy, stąd jego ówczesna nazwa brzmiała Reprezentacyjny Zespół Bydgoskiego Harcerstwa. Nazwa „Płomienie” została wyłoniona w wyniku plebiscytu ogłoszonego przez redakcję „Dziennika Wieczornego” 10 lutego 1980 r.

Zespół powstał z inicjatywy Aldony Rawickiej – długoletniego kierownika zespołu. To za jej sprawą harcerze w całym województwie śpiewali na biwakach, rajdach i przy ogniskach takie piosenki, jak Nas nie może zabraknąć w leśnej balladzie, Słońce wiąże harcerską chustę czy Harcerzem być. W swoim repertuarze zespół miał również widowiska muzyczno-taneczne oparte na piosenkach dziecięcych – to była taka „mała Gawęda” ówczesnego woj. bydgoskiego. Sześćdziesięcioro dziewcząt i chłopców w równym wieku, w jednakowych, specjalnie dla nich uszytych mundurkach, śpiewało i tańczyło bawiąc publiczność. Potem w repertuarze pojawiły się nowe formy sceniczne. Na kilka lat powstała Formacja Tańca Towarzyskiego, reprezentująca MDK nr 4. Pojawiły się sukcesy na przeglądach i konkursach – Złota Jodła na XV Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach w 1988 r. Wokół zespołu gromadziło się mnóstwo dzieci i młodzieży. Aldona Rawicka zdecydowała się na wprowadzenie zmian w profilu działalności artystycznej. W 1986 r. zaczęto myśleć o opracowaniu repertuaru typowo rodzimego, tradycyjnego. Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców uszyto stroje z regionu krakowskiego. To właśnie ten region stał się początkiem wielkiej przygody z folklorem polskim, która trwa do dziś. Premiera Suity krakowskiej odbyła się w 8 czerwca 1986 r. Obecny opiekun artystyczny Zespołu „Płomienie” Izabela Grochowska brała w nim udział. Teraz w swoim repertuarze „Płomienie” posiadają również suity: kujawską, kaszubską, warmińsko-mazurską, lubelską, łowicką, rzeszowską, śląską, krakowską, mieszczan żywieckich, górali żywieckich, górali spiskich, górali Beskidu Śląskiego i tańce szlacheckie.

A teraz?

W ciągu kolejnych lat aktywności artystycznej liczba członków zespołu zwiększyła się. W tej chwili „Płomienie” liczą 150 osób w wieku od 4 do 23 lat. Zespół składa się z grup tańczących i śpiewających oraz kapeli ludowej. Najważniejsze to śpiew i taniec ludowy, ale od 2007 r. prowadzone są również zajęcia tańca ludowego w formie towarzyskiej. „Płomienie” są laureatem wielu nagród i wyróżnień. W ciągu swojej długoletniej działalności zespół uświetnił wiele uroczystości, świąt, imprez okolicznościowych i widowisk plenerowych na terenie Bydgoszczy, w kraju i za granicą – podziwiano go i oklaskiwano m.in. na Węgrzech, Ukrainie, w Rosji, Norwegii, Danii, Holandii, Niemczech, we Francji, w Czechach, Belgii, Bułgarii, Grecji, Turcji, Słowacji, Macedonii, Chorwacji, Hiszpanii, na Łotwie i we Włoszech. Zagraniczne wyjazdy artystyczne dają możliwość rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzacji polskiego folkloru i sztuki ludowej, podejmowania działań promujących Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie i Polskę, nawiązywania kontaktów umożliwiających wymianę międzynarodową, współpracę między placówkami kulturalnymi i szkołami. To świetna okazja do uczenia otwartości, wzajemnej współpracy, szacunku, godności i solidarności, wymiany pomysłów w zakresie pracy z młodymi ludźmi z zespołów folklorystycznych, budowania w młodym pokoleniu świadomości i tożsamości regionalnej. Bydgoszczanie znają „Płomienie” z koncertów, których jest w mieście i województwie kilkadziesiąt rocznie. Ważnym obszarem działalności zespołu jest edukacja regionalna młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych w ich możliwie najwierniejszej formie. Instruktorzy „Płomieni” dostrzegli w regionalizmie doskonałego sojusznika w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kulturalnej, zajmując się wraz z zespołem popularyzowaniem kultury ludowej i bogactwa folkloru Polski wśród dzieci i młodzieży. Ożywiając aktywność najbliższego otoczenia zaczęli organizować od 1999 r., we współpracy z Filharmonią Pomorską, audycje o folklorze: Polskie tańce narodowe (1999), Poloneza czas zacząć (2001), Folklor Kujaw i Pomorza (2002), Hej, poleczka, poleczka (2003), Wielkanoc na Kujawach (2004), Albośmy to jacy tacy, Oj maluśki, maluśki (2005), Płynie Wisła, płynie (2006), Folklor górali żywieckich (2007), Znaszli ten kraj (2008). Od 2000 r. Zespół „Płomienie” zajął się organizacją edukacyjnych audycji muzycznych z cyklu Edukacja regionalna w mieście. Poprzez żywe słowo, tańce, piosenki, stroje, scenografię w pełny i obrazowy sposób pokazują obyczaje, obrzędy, taniec, muzykę, śpiew i gwarę ludową.

Same pożytki!

Dzieci i młodzież w zespole mają niesamowitą wiedzę o różnych regionach Polski – są z niej dumne. Niezwykle chętnie prezentują się w strojach ludowych – nie tylko podczas występów, ale również przy innych okazjach: potrafią się sami skrzyknąć na sesję fotograficzną ubrani w swoje stroje ludowe, a także zainicjować potrzebę występowania w strojach ludowych na studniówkach w swoich szkołach. Mimo dużej liczebności zespołu jest on wyjątkowo zintegrowany: dzieci i młodzież pomagają sobie nie tylko na próbach, lecz także w życiu codziennym. Coroczne wyjazdy na obóz zimowy są wyjątkową okazją do zaobserwowania, w jaki sposób młodzi ludzie uzyskują nie tylko sprawność fizyczną, lecz także poczucie przynależności do zespołu, który jest dla nich niesłychanie ważny.

Nie do przecenienia jest także rola rodziców w przedsięwzięciu – to nie tylko widzowie, lecz także aktywni działacze na rzecz wszystkiego, co jest z zespołem związane: szycie strojów, wyszywanie, pomoc logistyczna, a także finansowa. Lista osiągnięć zespołu jest bardzo długa, począwszy od I miejsca w konkursie wokalnym na Międzynarodowym Festiwalu w Yalowa (Turcja 2013), I miejsca w IX Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego i Innych Form Tanecznych „Karolinka 2012” w kat. taniec ludowy 11-15 lat, I miejsce w kategorii młodzież i osoby dorosłe na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Moje Miasto Bydgoszcz”. Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” został uhonorowany Medalem Senatu Rzeczpospolitej z okazji 25-lecia istnienia (2005) oraz Medalem im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu (2015). 15 lipca 2003 r. zespół miał zaszczyt zaśpiewać dla papieża Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji, a 22 czerwca 2001 r. odbył się wspólny koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” z Zespołem Pieśni i Tańca „Płomienie”. W 2014 r. Zespół „Płomienie” uzyskał tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej z rąk prezydenta miasta Bydgoszczy. Jest ambasadorem Bydgoszczy od wielu lat, zarówno w kraju, jak i za granicą. Należy podkreślić, że na obecne sukcesy zespołu ma wpływ również fakt, że istnieje on od 35 lat. Mimo tymczasowych zmian w profilu działalności artystycznej „Płomienie” cieszą się niezmierną popularnością wśród dzieci i młodzieży szkół bydgoskich. Choć dyplomy, puchary i podziękowania są ważne dla członków zespołu, to jednak najpiękniejszym osiągnięciem jest współpraca wszystkich członków zespołu, ich wzajemna życzliwość dla siebie nawzajem, pomoc, jaką sobie świadczą, i szacunek dla polskiej kultury, który żywią.


 

Serdecznie zapraszamy na Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”, który odbędzie się 13 czerwca o godz. 14 w Operze Nova w Bydgoszczy.


 

 

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Czerwiec 2015 Roztańczony Jubileusz