Sytuacja Teatr: warsztat aktorski Teatru Ósmego Dnia

10:00, sobota, 21 marca 2015 - środa, 25 marca 2015

Warsztat Teatru Ósmego Dnia nie jest szkołą, która uczy takiej czy innej technik aktorskiej, chce być czymś więcej, chce połączyć działanie teatralne z postawą poznawczą, światopoglądową, z ekspresją etycznej wrażliwości społecznej i politycznej, która nadaje sens pracy nad przedstawieniem. Jest sumą wieloletnich doświadczeń, które pozwoliły wypracować oryginalną metodę twórczą. Zespół ćwiczeń aktorskich, zaczerpniętych z doświadczeń teatralnych Jerzego Grotowskiego, traktowany jest jako metoda wewnętrznego samopoznania aktora, rozpoznania własnych ograniczeń i możliwości. Ćwiczenia te koncentrują się przede wszystkim na ekspresji ciała i umiejętności tworzenia wyrazistego i precyzyjnego znaku teatralnego w zespołowym i partnerskim działaniu. Właśnie to zespołowe i partnerskie działanie- spontaniczne improwizacje aktorskie pozwalają tworzyć postaci sceniczne, sytuacje i gotowe akcje teatralne . Są one swoistym dialogiem, często sprzeciwem wobec świata takiego jakim jest. Ważnym momentem jest ustalenie tematu pracy, który stanowi podstawę wspólnych odniesień i poszukiwań. Chcielibyśmy więc zaproponować pracę wokół tematów, dla których inspiracją byłaby poezja Stanisława Barańczaka.

Warsztaty zakończone pokazem pracy 25.03.2015 o godz. 17.00, sala widowiskowa MCK.


 

SYTUACJA TEATR to swoiste Kolegium Teatralne – wykłady, pokazy i warsztaty związane z krytyką, interpretacją, historią teatru, głównymi współczesnymi nurtami teatralnymi i tanecznymi, adresowane do zorganizowanych grup studenckich i szkolnych, a także odbiorców indywidualnych. Mają one na celu przygotowanie widzów do odbioru spektakli przekraczających pod względem przekazu i użytych środków nawyki widzów, zakorzenienie w ich świadomości istotnych dla historii teatru pojęć oraz nazwisk twórców i reformatorów, którzy wyznaczali nowe kierunki w sztuce teatralnej i stworzyli podstawę dzisiejszej mnogości nurtów w teatrze. SYTUACJA TEATR stanowi nawiązanie do idei odbywającego się od trzech lat w Bydgoszczy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego INNE SYTUACJE, który to festiwal docelowo, w kolejnych latach, stanowić będzie finał rocznego programu edukacyjnego prowadzonego od października do czerwca.

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Warsztaty Sytuacja Teatr: warsztat aktorski Teatru Ósmego Dnia