Marcin Sauter – fotograf miejsc i emocji

Jerozolima, Izrael, 2014 Jerozolima, Izrael, 2014 Fot. Marcin Sauter

W Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy od 23.01 do 8.03.2015 roku oglądać można cykl zdjęć Marcina Sautera, znanego bydgoskiego fotografa, reżysera, operatora filmowego i wykładowcy Mistrzowskiej Szkoły Andrzeja Wajdy w Warszawie – który za pomocą aparatu fotograficznego stara się uchwycić specyficzną atmosferę i nastrój danego miejsca. Na wystawie pt. Smutek Podróży znalazło się kilkadziesiąt fotografii pochodzących z ostatnich pięciu lat twórczości artysty. Wykonane zostały w trakcie podróży po trzynastu różnych krajach świata, oddalonych często od siebie o tysiące kilometrów, m.in.: Białorusi, Armenii, Kazachstanu, Libanu, Republiki Górskiego Karabachu, Izraela, Syrii, Stanów Zjednoczonych, Gwatemali oraz Polski.

Tematem prac prezentowanych na ekspozycji są rozległe krajobrazy, przestrzenie miejskie oraz ludzkie wizerunki. Autor z niezwykłą wrażliwością i wnikliwością rejestruje ogromne lotniska, startujące samoloty, pędzące samochody, osamotnione stacje benzynowe, wnętrza pociągów, zabytki wiekowej architektury (np. Armenia, 2012), a także sylwety wielokulturowych metropolii. Widziane poprzez okno lub szybę samochodu przypominają potężną, syntetyczną, ciemną bryłę majaczącą groźnie w oddali (St Louis, USA, 2011). W krętych miejskich zaułkach panuje z kolei nastrój spokoju i melancholii sobotniego popołudnia.

Bohaterami niektórych zdjęć Sautera stają się także poszczególni ludzie o odmiennej narodowości i kulturze. Wpisani w zgiełk ruchliwej ulicy, domowego zacisza bądź ogrodu zdają się opowiadać historię własnego życia lub przekazywać istotę dramatu rodzaju ludzkiego (Tyak, Górski Karabach, 2012; Gwatemala, 2012).

Prezentowane dzieła oprócz tematyki różnią się od siebie także sposobem wykonania oraz zastosowaną stylistyką. Na wystawie dużą grupę stanowią fotografie utrzymane w estetyce czerni i bieli. Cechuje je techniczna precyzja, dokumentalizm, spokój oraz kwadratowa forma.

Drugą grupę reprezentują zdjęcia odznaczające się zupełnie inną stylistyką i liryką. Do ich wykonania artysta używał mniej precyzyjnych aparatów fotograficznych. Komponując przestrzeń, z pełną świadomością stosował nieprawidłowe kadry, efekty nieostrości oraz nierzeczywiste, „rozjechane kolory”. Zamazując poszczególne detale i kontury, dążył do uogólnienia wrażenia i odzwierciedlenia dynamiki miejsca.

W obrazie pt. Jerozolima, Izrael (2014) przedstawił fragment słynnej Ściany Płaczu, będącej pozostałością po biblijnej Świątyni Jerozolimskiej oraz sylwetki modlących się przy niej Żydów. W poruszonym i nieostrym zdjęciu twórca celowo zatracił poszczególne detale i elementy architektoniczne. W poetycki niemal sposób podkreślił natomiast specyficzny nastrój miejsca oraz niezwykłą siłę przyciągania starożytnego zabytku, poruszającego od wieków wyobraźnie pielgrzymów.

Wystawa Smutek Podróży z pewnością warta jest obejrzenia. Na prezentowanych fotografiach dostrzec można zastygłe w czasie sytuacje, charakterystyczny klimat odległych regionów, poszczególnych materii oraz emocji ulotnej chwili. Oglądając prace Marcina Sautera, wnikamy w pełen wrażliwości świat ludzkich uczuć, magnetycznych budowli, zakątków i zdarzeń. Identyfikujemy się z nim i bezgranicznie zatracamy, pozostawiając cząstkę siebie. Podobne przeżycia targają również artystą w czasie tworzenia. Jak sam przyznaje: Fotografując rozpływam się, przestaję istnieć. Jestem przed oczami bohaterów moich zdjęć chwilę, często zbyt krótką, by mnie zapamiętać. Sam też o sobie zapominam w obrazach, pięknym świetle, w wyrazach twarzy i gestach, które rejestruję (…) Podróż to fotografia. To samotność i smutek. Moja medytacja i psychoterapia…

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Marzec 2015 Marcin Sauter – fotograf miejsc i emocji