Na początek...

Michał Tabaczyński Michał Tabaczyński

Most Królowej Jadwigi żyje i ma się dobrze. Gdy rozpoczynaliśmy starania o kolejne wydanie, nie tyle nie miałem takiej pewności, co nawet więcej: miałem wątpliwości. Nie dotyczyły one wydania, nie dotyczyły jakości tej książki, ale raczej możliwego rezonansu czytelniczego. Nie można zapominać, że od pierwszego wydania mijają okrągłe trzy dekady (skomplikowana to sprawa – Most ukazał się bowiem jako jednotomowa książka w roku 1981, dopiero po nim autor podjął decyzję o kontynuacji, która z kolei pociągnęła za sobą konieczność zmian w pierwszym, wydanym już tomie). Trzy dekady i trzy – nie licząc pierwszego – wydania.

Ale nie, nic podobnego – bydgoska saga, powtarzam, żyje i ma się dobrze. W ciągu dwóch dni rozeszła się połowa nakładu, a uroczysta premiera przyciągnęła tłum. To nie metafory, to twarde dane. Dane krzepiące i radosne. Bo to książka radosna i krzepiąca (i nie mówię tu nawet o jej treści, jej – jakby to ująć – przedmiocie). Książka, która mówi o tym, że historia – tu akurat nasza, lokalna historia – jest taka, jak nasza opowieść o niej. Sulima-Kamiński tak uroczo zaprawia tragizm groteską, tak skutecznie wzniosłością zaprawia to, co przyziemne. Szczęśliwie nam się zdarzyła opowieść o Bydgoszczy. Najpewniej dla czytelników książki taka właśnie będzie podstawowa wersja naszych dziejów.

Najpiękniejsze i najbardziej krzepiące jest to, że te dzieje możemy zmieniać i kształtować według naszych narracyjnych potrzeb i zdolności. I czytelniczych aktywności. „Zebujcie się, siędnijcie sobie. Bronia zaraz naszykuje kawy”. Czytajcie! Opowiadajcie!

Michał Tabaczyński

Michał Tabaczyński

Redaktor naczelny BIK.

Polonista, dziennikarz, slawista, autor kilku książek (Parada równości, Koniec zabawy w pokolenie) i współautor kilku innych (Tekstylia bis, Kultura niezależna w Polsce 1989-2009).

Kino Orzeł - logo200p