Od redakcji

Michał Tabaczyński Michał Tabaczyński

W majowym, pierwszym numerze „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” z roku 1974 Słowo do Czytelnika Informatora obiecywało: 

„Chcielibyśmy, anonsując w Informatorze programy i repertuar artystyczny, przysporzyć widzów i słuchaczy zawodowym instytucjom kultury; placówkom k.o., szczególnie tym ambitnie i z talentem prowadzonym, ułatwić pozyskiwanie sympatyków i współuczestników dla otwartej działalności na rzecz środowiska, miasta, dzielnicy.

Czytelnikowi Informatora pragniemy ułatwić planowe dokonywanie wyboru wartości kulturalnych i racjonalne programowanie czasu wolnego przeznaczonego na korzystanie z dóbr kultury zgodnie z jego zainteresowaniami.

Z wydawaniem Informatora wiążemy nadzieje na aktywizację życia artystycznego oraz kulturalno-oświatowego, nadzieje na poprawę koordynacji działania w kulturze naszego miasta”.

Pomijając język, wszystko się właściwie zgadza. Zmieniają się czasy, zmienia się profil działań – jak to było powiedziane – „kulturalno-oświatowych”, ale przecież idea pozostaje ta sama. Chcemy Państwu pomagać i służyć – taki bowiem BIK wziął na siebie obowiązek.

Dziękujemy za te 40 lat i obiecujemy więcej. W prezencie na ten BIK-owy jubileusz (nie jest on właściwie nasz, tylko Państwa) chcemy podarować Czytelnikom reprint tego pierwszego numeru „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” (żebyśmy wszyscy pamiętali, jak było i jak wiele się zmieniło) i filmy Bydgoskiej Kroniki Filmowej (żeby było miło).

Michał Tabaczyński

Michał Tabaczyński

Redaktor naczelny BIK.

Polonista, dziennikarz, slawista, autor kilku książek (Parada równości, Koniec zabawy w pokolenie) i współautor kilku innych (Tekstylia bis, Kultura niezależna w Polsce 1989-2009).

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Działy BiK w podróży Maj 2014 Od redakcji