Zasłużeni pracownicy

Małgorzata Winter Małgorzata Winter Fot. z archiwum Muzeum

Z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy warto przypomnieć sylwetki byłych dyrektorów i niektórych długoletnich pracowników tej instytucji.

Małgorzata Winter

W 1986 roku ukończyła studia na kierunku konserwatorstwo i muzealnictwo (specjalność: muzealnictwo) Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę kontynuowała w Podyplomowym Studium Działalności Kulturalnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1987 roku podjęła pracę w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 1990 roku sprawowała funkcję kierownika Działu Sztuki. Dnia 1 lipca 1995 roku została powołana na stanowisko dyrektora bydgoskiego muzeum i funkcję tę pełniła przez osiem lat – do 11 sierpnia 2003 roku.

Podczas swej pracy w muzeum skupiała się na poszerzaniu kolekcji polskiej sztuki współczesnej, czyniąc to z ogromnym znawstwem, intuicją i pasją. Prace, pozyskiwane wówczas na bieżąco z wystaw ogólnopolskich lub bezpośrednio z pracowni artystów, stworzyły zespół reprezentatywnie odzwierciedlający tendencje w sztuce lat 80. i 90.

Małgorzata Winter przygotowywała wystawy o charakterze monograficznym i problemowym, głównie z zakresu sztuki współczesnej. Zapamiętana zostanie przede wszystkim jako współinicjatorka i organizatorka sześciu edycji prezentacji najnowszych tendencji w sztuce polskiej pod wspólną nazwą Oikos (1994-2001). Coroczna impreza obejmowała nie tylko muzealne sale, ale wpisała się również w programy wystawiennicze innych bydgoskich galerii oraz w przestrzeń miejską. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu uhonorowane zostało wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1994. Ponadto przygotowała m.in. ekspozycje: Wystawa artystów polskich uczestników <documenta w Kassel> 1959-1992 (1993), Lata 70… Miejsce sztuki – Bydgoszcz (1995), Galeria Wymiany Józefa Robakowskiego (1996), Grzegorz Kowalski. Prace dawne i nowe (1998), Elżbieta Jabłońska. Supermatka (2002). Była też inicjatorką współorganizowania przez bydgoskie Muzeum wraz z Międzynarodowym Muzeum Artystów międzynarodowej imprezy artystycznej pn. Konstrukcja w procesie. Ta ziemia jest kwiatem w Bydgoszczy i jej okolicach (2000).

W 1995 roku Małgorzata Winter uhonorowana została nagrodą „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” dla osobowości kultury bydgoskiej za popularyzowanie dokonań z dziedziny sztuki współczesnej, a w 2008 roku – odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Grudzień 2013 Zasłużeni pracownicy