Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego od jubileuszu do jubileuszu

W 2008 roku świętowaliśmy 85-lecie istnienia Muzeum. Czas podsumować kolejny, pięcioletni okres działalności. W latach 2008-2013 przygotowano i otwarto łącznie 103 ekspozycje, w tym 16 wystaw stałych i 87 czasowych, do 35 z nich wydano publikacje zwarte. Odbyło się 1589 zajęć muzealnych i 1212 oprowadzań grup z przewodnikiem. Oczywiście statystyki niewielkie dają wyobrażenie o atmosferze, energii, pomysłach i konkretnych wysiłkach muzealników. Z każdą wystawą, wydawnictwem czy lekcją muzealną wiąże się osobna arcyciekawa historia.
Ostatnim akordom jubileuszu 90-lecia poświęćmy więc nieco więcej uwagi.

Na wernisaż wystawy Razem tworzymy historię. Historia bydgoszczan – historia muzeum (1923-2013) 22 czerwca przybyli liczni bydgoszczanie i zaproszeni goście. Brawami doceniono przemówienie dyrektora Muzeum – dr. Michała F. Woźniaka oraz wiceprezydenta ds. kultury – Jana Szopińskiego. Bydgoszczanie ze wzruszeniem oglądali zdeponowane na czas wystawy dokumenty rodzinne, fotografie i pamiątki. Ze względu na niemożliwość prezentacji wszystkich artefaktów, część z nich kuratorzy wystawy – starszy kustosz Danuta Sójkowska i kustosz dr Wojciech Ślusarczyk, wykorzystali w postaci multimediów.

„Wystawa zorganizowana (…) pod wymownym hasłem Razem tworzymy historię. Ten doniosły fakt wpłynął na pomysł przygotowania nietypowej ekspozycji, której współtwórcami zostali bydgoszczanie. Muzeum podjęło działania zmierzające do włączenia mieszkańców miasta nad Brdą w organizację wystawy jubileuszowej, chcąc podkreślić związki łączące konkretnych ludzi, znanych lub mniej znanych, z tą jakże ważną dla Bydgoszczy placówką kulturalną. Muzeum (…) nie istniałoby bez darczyńców, artystów, miłośników sztuki, pasjonatów historii i pamiątek przeszłości, kolekcjonerów, oddanych przyjaciół skupionych wokół Muzeum oraz wspierających jego poczynania, jak i osób rzadziej uczestniczących w wydarzeniach muzealnych, którym jednak nieobce jest znaczenie misji, jaką owa placówka ma do spełnienia. Muzeum od zarania było instytucją miejską. Dzisiaj nadal jest swoistym łącznikiem między miastem a mieszkańcami, i tymi o starych korzeniach i niedawnymi przybyszami. Jego rola w interakcjach między bydgoszczanami a miastem byłaby trudna do przecenienia” – komentowała kuratorka wystawy w towarzyszącym ekspozycji folderze.

Kolejnym ważnym akcentem obchodów jubileuszowych było niebywale uroczyste spotkanie w Domu Polskim dnia 13 września. Pracownicy Muzeum z szarych zapracowanych na co dzień ludzi przeistoczyli się, panowie w eleganckich dżentelmenów, a panie okazały się wyjątkowymi pięknościami w subtelnych kreacjach.

Lista zaproszonych gości była długa, nie sposób tu wymienić wszystkich przybyłych. Spotkanie zaszczycili: Wojewoda Kujawsko-Pomorski pani Ewa Mes, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujwasko-Pomorskiego Dorota Jakuta, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz, Wiceprezydent Bydgoszczy Jan Szopiński, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Radosław Jaśczak, członek Rady Muzeów prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum dr hab. Piotr Siemaszko. Przybyli również: biskup diecezji Jan Tyrawa, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, rektorzy innych bydgoskich wyższych uczelni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych muzeów, przedstawiciele Urzędu Miasta, parlamentarzyści, radni, byli pracownicy oraz uprzedni dyrektorzy.

Przemówieniom i laudacjom towarzyszył podniosły nastrój. Podczas uroczystości zostały wręczone pracownikom Muzeum liczne medale, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody.

Na mocy postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 11 lipca 2013 roku i wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostawali:

  • Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Krystyna Brzezińska, Kazimiera Jędykiewicz. Elżbieta Stromska;
  • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: Jolanta Baziak-Jankowska, Adam Grzybowski, Anna Miklasz oraz Joanna Sokolińska
  • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: Łukasz Maklakiewicz


Decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca oraz 11 lipca 2013 roku, właściwe odznaki przyznano:

  • Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej Indze Kopciewicz i Józefowi Łosiowi
  • Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami: Marii Flinik-Huryn, Ewie Sekule-Tauer oraz Danucie Sójkowskiej
  • Srebrną Odznakę za opiekę nad zabytkami: Barbarze Chojnackiej, Piotrowi Kopciewiczowi i Jolancie Szałkowskiej-Łoś
  • Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymało: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Maria Flinik-Huryn, Ewa Sekuła-Tauer, Danuta Sójkowska i dr Michał F. Woźniak.

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski przyznał również bydgoskiemu muzeum nagrodę w wysokości 50 000 złotych. Ponadto Prezydent Bydgoszczy przyznał 9 osobom nagrody pieniężne.

Dyrektor Muzeum został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawanym za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nastąpiła prezentacja dokonań i planów Muzeum. Tak wiele było do omówienia, więc dyrektor Michał F. Woźniak – znany z precyzyjnych acz długich wypowiedzi – tym razem spieszył się niepomiernie.

Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego PRESTIGE. w składzie: Anna Piniuta – skrzypce, Helena Szurka – skrzypce, Marta Lutrzykowska – altówka, Adam Szurka – wiolonczela.

Na wychodzących czekała Księga Pamiątkowa do wpisu i barwny catering, a ponadto zwiedzanie z kuratorem wystawy jubileuszowej Historia bydgoszczan – historia muzeum w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej, jak również innych ekspozycji muzealnych.

21 września Muzeum gościło w swych murach, na wystawie jubileuszowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Pan Prezydent przybył do Bydgoszczy z kilku powodów, jednakże głównym z nich było szybkie wprowadzenie w życie programu Bydgoska Rodzina 3+, wspierającego rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci. W mieście nad Brdą jest obecnie około 3,6 tys. takich rodzin. „Karta dużej rodziny sprawdziła się w innych krajach, sprawdziłaby się także w Polsce” – mówili organizatorzy odbywających się w Grodzisku Mazowieckim I Ogólnopolskich Dni Dużej Rodziny. Poparł ich Bronisław Komorowski. – „W najbliższym czasie spotkam się z ministrami, aby rozmawiać o jej wprowadzeniu” – zapewniał, dając do zrozumienia, że Polska wprowadzi taką kartę.

Siedem pierwszych kart w programie Bydgoska Rodzina 3 Plus trafiła do państwa Anny i Tomasza Sikorskich oraz ich pięciorga dzieci. – „Liczę, że będzie nas coraz więcej – uczestników i partnerów programu – powiedział wówczas Prezydent Rafał Bruski. Naturalnie Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy błyskawicznie przyłączyło się do programu. Na spotkanie w Muzeum pracownicy Działu Edukacji i Promocji przygotowali oryginalne warsztaty dla 9 zaproszonych rodzin, w tym 50 dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Tworzono makiety na specjalnie przygotowanych planszach, przedstawiające miejsca przyjazne rodzinie, w 4 kategoriach: kultura, sport, rekreacja i rozrywka. Część oficjalną wizyty rozpoczął przemówieniem Prezydent Rafał Bruski, mówiąc już o modelu 2 + 6, wystąpiła Anna Sikorska i Prezydent Bronisław Komorowski. Nie obyło się bez wygłoszenia anegdotycznych wspomnień o „5 mercedesach”, czyli o 5 dzieci rodziny Komorowskich, która wówczas (1989) dysponowała starym Fiatem 125, składanym z części. Pan Prezydent porozmawiał z dziećmi i udał się ze świtą parlamentarzystów oraz samorządowców na obiad. Uwiecznił się wcześniej w muzealnej Księdze Pamiątkowej piórem użyczonym przez Dyrektora Muzeum – Michała F. Woźniaka.

Na zewnątrz Galerii Sztuki Nowoczesnej zgromadzili się liczni obserwatorzy, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć Prezydenta RP. Rzecz się udała, bowiem Bronisław Komorowski przełamał kordony Biura Ochrony Rządu i witał się z zebranymi, a nawet pozował w grupach do kilku fotografii. A więc było rzeczywiście rodzinnie.

Mnie urzekła ilość czarnych limuzyn ochrony (ok. 15), wozów policyjnych, motocykli i kilku wyszkolonych piesków. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, Dyrektor Muzeum promieniał i dziękował pracownikom zaangażowanym przy tym wydarzeniu. A co interesujące – Bronisław Komorowski odjechał… czarnym mercedesem z polską flagą na masce.

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Grudzień 2013 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego od jubileuszu do jubileuszu