Otwarcie wystawy „Władysław Radziwiłłowicz all-inclusive”

Wystawy | 
18:00, niedziela, 12 stycznia 2014
Władysław Radziwiłłowicz, Bez tytułu, 70x30 cm, olej, płótno Władysław Radziwiłłowicz, Bez tytułu, 70x30 cm, olej, płótno

Władysław Radziwiłłowicz jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa uzyskał w 1996 r. Zawodowo związał się z macierzystą uczelnią – kieruje II Pracownią Rysunku na Wydziale Malarstwa. W 2009 r. obronił pracę doktorską pt. „Fenomen Obrazu jako efekt symultanicznego czytania Świata”. Równocześnie prowadzi pracownię malarstwa w Zakładzie Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Realizacje artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, USA i Japonii.

Prace Władysława Radziwiłłowicza oparte są na malarskiej analizie Obrazu uwikłanego w „rzeczywistość medialną”. Obraz (piktogram, logo, rysunek techniczny, ilustracja, plakat, zdjęcie reklamowe) zawsze był i nadal pozostaje potężnym środkiem niewerbalnej perswazji, skutecznie umieszczającym i utrwalającym w zbiorowej świadomości informacje użytkowe, przeważnie natury komercyjnej.

W warstwie merytorycznej wystawa jest artystyczną refleksją autora nad Obrazem współtworzącym „rzeczywistość medialną”. Kusząc, wzbudzając zachwyt i pożądanie, bawiąc i proponując „doskonałe rozwiązanie” Obraz współtworzy Obietnicę globalnego „lepszego świata”. Ten „lepszy świat” zdaniem artysty przypomina mityczną krainę doskonałości obfitującą w piękno, wieczną młodość i szczęście – wolnorynkowy ogród w Edenie. Przyjrzenie się najbardziej charakterystycznym cechom „obrazu medialnego”, takim jak: wielotysięczny nakład (oryginał/kopia?), kategorie mimesis (fotografia jako gwarancja wiarygodności), atrakcyjność, komunikat, czas ekspozycji, sposób w jaki jest „czytany”, funkcja oraz recykling jako nieuchronny końcowy etap istnienia, ma skłaniać widza do refleksji nad kondycją Obrazu a pośrednio do refleksji nad kondycją jednostki zamieszkującej współczesną metropolię. [W.R.]

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Start