Na początek...

Michał Tabaczyński Michał Tabaczyński

Czas świąteczny ma wiele wymiarów: jest wymiar religijny (czyli czas przeżyć mistycznych), jest wymiar rodzinny czy też domowy (czyli czas spokoju, miłości, ciepła i wspólnoty), jest też czas odpoczynku po przedświątecznej gorączce, jest wymiar – powiedzmy – czasowy (oto domyka się rok i domykają się sprawy tego roku). Wiele wymiarów, a najlepsze, że mogą się one uzupełniać i przenikać. Ja wspominam – z dzieciństwa i młodości to wspomnienie – jak czas bożonarodzeniowy był czasem magicznym w innym jeszcze wymiarze: nadrabiania zaległości w sferze kulturalnych przyjemności (oczywiście, dzięki matczynej zapobiegliwości, wyłączony byłem z prac i przygotowań, a przynajmniej: nie tyle wyłączony, co nieobciążony nadmiernie obowiązkami). To, rzecz jasna, było magiczne myślenie, bo o lenistwie raczej można tu mówić, a nie o jakichś istotnych nadrobieniach, ale jednak pamiętam najlepiej swoje nadzieje i tęsknoty: poświęcić się czytaniu, słuchaniu, oglądaniu (tym bardziej, że i prezenty do czytania i słuchania, i oglądania piętrzyły się wszędzie).


Wypada mi więc wszystkim życzyć tych samych złudzeń (że nadrobicie Państwo zaległości w kulturalnych przyjemnościach) i wszystkiego, co one za sobą niosą: czasu, spokoju, domowego ciepła – są to bowiem warunki konieczne, aby jakąkolwiek próbę nadrabiania zaległości podjąć. I życzę prezentów, dzięki którym można by te zaległości nadrabiać – niech się okazale piętrzą wokół Was zajętych nadrabianiem. I życzę też, żeby te nadzieje okazały się płonne, żebyście Państwo niczego nie nadrobili, żeby i w przyszłym roku było co nadrabiać. Ba, żeby zawsze było co nadrabiać! By tego pragnienia nie dało się nigdy zaspokoić!

Michał Tabaczyński

Michał Tabaczyński

Redaktor naczelny BIK.

Polonista, dziennikarz, slawista, autor kilku książek (Parada równości, Koniec zabawy w pokolenie) i współautor kilku innych (Tekstylia bis, Kultura niezależna w Polsce 1989-2009).

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Grudzień 2013 Na początek...