Zasłużeni pracownicy

Zdzisław Hojka Zdzisław Hojka Fot. Wojciech Woźniak

Z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy warto przypomnieć sylwetki byłych dyrektorów i niektórych długoletnich pracowników tej instytucji.

Kolejnym długoletnim pracownikiem Muzeum Okręgowego był Zdzisław Hojka, z wykształcenia historyk, kierownik Działu Historii. Z instytucją tą związał całe swoje życie zawodowe. Pracę w niej podjął w czerwcu 1968 r. jako laborant. Pracując w muzeum studiował jednocześnie historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia historyczne (ze specjalnością archiwistyka) ukończył w 1976 r. Na tej samej uczelni ukończył w 1982 r. podyplomowe Studium Muzeologiczne z zakresu wystawiennictwa. W tym samym roku został kierownikiem Działu Historii. Od 2008 r. pełnił funkcję kuratora muzealnego.

Skupił uwagę na ikonografii miasta, przez szereg lat sprawował pieczę nad muzealnym zbiorem fotografii. Swoje zainteresowania skoncentrował na zdjęciach fotografów bydgoskich, na których uwiecznione zostało zarówno miasto, jak i żyjący w nim ludzie. Zorganizował wiele ekspozycji o tematyce historycznej, m.in. poświęconych przeszłości miasta nad Brdą i jego mieszkańcom, np. Bydgoszcz nieistniejąca, Bydgoszczanie, Polacy i Niemcy w Bydgoszczy. Jest autorem publikacji popularyzujących wiedzę o dawnej Bydgoszczy. Warto wymienić przygotowane w oparciu o zasoby muzeum – trzytomowe wydawnictwo Bydgoszcz na starej fotografii oraz Dawna Bydgoszcz w fotografii. W muzeum był zatrudniony do końca 2011 r., do czasu przejścia na emeryturę. Za swoją działalność zawodową został odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz odznakami Zasłużony Działacz Kultury i Srebrną Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami. 

Równie długim stażem pracy wykazać się może Ewa Hojka, która z muzeum związana była od 1968 do 2009 r. Przez wiele lat opiekowała się zbiorami bibliotecznymi i gromadziła materiały dokumentujące głównie działalność wystawienniczą i wydawniczą instytucji, odnoszące się do artystów oraz związane z Bydgoszczą. Przyczyniła się do powiększenia księgozbioru udostępnianego nie tylko pracownikom muzeum, lecz także mieszkańcom Bydgoszczy, zawierającego przede wszystkim publikacje z dziedziny sztuki i historii, m.in. dotyczące miasta nad Brdą i regionu.

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Listopad 2013 Zasłużeni pracownicy