Zasłużeni pracownicy

Z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy warto przypomnieć sylwetki byłych dyrektorów i niektórych długoletnich pracowników tej instytucji.


Albina Bartoszyńska-Potemska była jednym z pierwszych historyków sztuki pracującym w bydgoskim muzeum, całe swoje zawodowe życie poświęciła tej pracy.

Urodziła się 8 grudnia 1927 roku w Bydgoszczy. Okres wojny spędziła w Bydgoszczy, pracując od 14. roku życia jako pomoc domowa w niemieckiej rodzinie. Po wyzwoleniu w 1945 roku pracowała społecznie w utworzonym w Bydgoszczy „Punkcie Sanitarnym”.

W latach 1945/49 uczęszczała do gimnazjum, następnie liceum w Bydgoszczy, a w latach 1949-1952 studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Humanistycznym. Studia magisterskie ukończyła eksternistycznie w 1963 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studiując historię sztuki.

W 1978 r. ukończyła Podyplomowe Studia Muzeologiczne w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Od 1 września 1952 r. do 31 marca 1991 r. pracowała w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w latach 1988-1991 pracowała, będąc już na emeryturze. Pracę w muzeum rozpoczęła w Dziale Naukowo-Oświatowym, od 1968 roku kierowała Działem Sztuki Nowożytnej, następnie została kierownikiem Działu Biograficznego Leona Wyczółkowskiego. Zajęła się zgłębianiem wiedzy o Leonie Wyczółkowskim oraz rozwijała muzealną kolekcję jego dzieł.

Pani kustosz Albina Bartoszyńska-Potemska przygotowała wiele interesujących wystaw poświęconych Leonowi Wyczółkowskiemu w Bydgoszczy, ale również w innych muzeach polskich i zagranicą. Opracowała liczne artykuły i katalogi wystaw związane z Wyczółkowskim. Jej autorstwa jest również pierwsze naukowe opracowanie bydgoskiego kościoła Klarysek. Była bardzo aktywnym pracownikiem muzeum, w swojej wieloletniej pracy wprowadziła różne formy upowszechniania, prowadząc wieczory wspomnień, prelekcje na tematy związane ze sztuką, imprezy połączone z muzyką, sztuką oraz filmem.
Albina Bartoszyńska-Potemska angażowała się bardzo chętnie w prace społeczne. Została członkiem-założycielem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego.

W latach 1952-2003 była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Toruniu, również członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Otrzymała liczne nagrody, odznaczenia państwowe i resortowe za swoją działalność zawodową oraz społeczną m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami.

Do końca życia interesowała się i uczestniczyła w życiu kulturalnym Bydgoszczy, bywała na otwarciach wystaw, spotkaniach.

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Lipiec / Sierpień 2013 Zasłużeni pracownicy