Dyrektorzy

Rajmund Kuczma (1929-2007) Rajmund Kuczma (1929-2007)

Tym razem warto przypomnieć sylwetki dwóch byłych dyrektorów Muzeum, z wykształcenia historyków.

 


 

Pierwszym z nich jest Rajmund Kuczma (1929-2007), historyk i badacz przeszłości Bydgoszczy. Urodzony w Nakle nad Notecią, w 1934 roku zamieszkał z rodziną w mieście nad Brdą. Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na tej samej uczelni ukończył podyplomowe Studium Muzeologiczne. Po studiach pracował w szkolnictwie. W 1958 roku podjął pracę w Muzeum; zajął się organizowaniem Działu Historii, którym następnie kierował. Dziesięć lat później został mianowany dyrektorem Muzeum, pozostając na tym stanowisku do 1981 roku, do czasu przejścia na emeryturę. Dał się poznać jako dobry organizator, podkreślić należy jego duże zasługi w uporządkowaniu, opracowaniu i powiększaniu zbiorów. W owym czasie nastąpił rozwój instytucji, którą kierował, doprowadził także do zmiany struktury organizacyjnej Muzeum. Swoje zainteresowania skoncentrował na II wojnie światowej i historii wojskowości. Był autorem wielu wystaw historycznych, m.in. pierwszej ekspozycji poświęconej Żołnierzom Września 1939 roku, która wzbudziła zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Bydgoszczy. Pozostał w pamięci jako inicjator przekazania Muzeum zabytkowych budynków usytuowanych na Wyspie Młyńskiej, podkreślając konieczność stworzenia w tym historycznym miejscu ośrodka muzealnego. W latach 1978-1980 pozyskane zostały trzy oddziały: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji k/Żnina oraz Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi. R. Kuczma znany jest jako autor licznych opracowań dotyczących Bydgoszczy i regionu; nawiązał bliską współpracę z radiem i lokalną prasą, przekazując informacje o przeszłości miasta i bydgoszczanach. Był członkiem wielu organizacji: Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Wojewódzkiego Komitetu Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz Miejskiego i Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Należał również do Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (od 1994 r. Honorowy Członek). W 2007 r. uchwałą Rady Miasta przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kolejną postacią wartą przypomnienia jest Jerzy Żurawski, również historyk i były dyrektor Muzeum. W latach 1950-1953 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przez dwa kolejne lata kontynuował studia na Uniwersytecie Poznańskim. Po ukończeniu studiów pracował w szkolnictwie. W Muzeum został zatrudniony w 1965 roku, pracował krótko w Dziale Historii, następnie objął stanowisko kierownika Działu Naukowo-Oświatowego, zaś dwa lata później kierował już Działem Historii. W latach 1972-1976 pełnił funkcję kierownika Oddziału Historycznego. W 1976 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa na UMK w Toruniu. Odegrał znaczącą rolę w uporządkowaniu zbiorów oraz przyczynił się do powiększenia zasobów Muzeum. Zorganizował wiele cieszących się zainteresowaniem wystaw o tematyce historycznej, poświęconych m.in. II wojnie światowej i powstaniu wielkopolskiemu, popularyzujących wiedzę o przeszłości Bydgoszczy; przygotował także ekspozycje prezentujące wyroby rzemiosła. Jest autorem publikacji dotyczących dziejów Bydgoszczy. W 1982 roku objął stanowisko wicedyrektora Muzeum, a trzy lata później został mianowany dyrektorem tej instytucji, którą to funkcję pełnił do 1991 roku. Przyczynił się do utworzenia Działu Etnografii, także Działu Grafiki, ponadto doprowadził do powstania pracowni konserwacji. W 1984 roku Muzeum zyskało kolejny oddział – Pałucką Izbę Muzealną w Kcyni. W owym czasie nawiązana została współpraca z zagranicą, zorganizowano wystawy polskiej sztuki współczesnej oraz dzieł Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów bydgoskiego Muzeum w różnych ośrodkach w Niemczech i Szwecji. Był aktywnym członkiem m.in. Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Bydgoszczy”, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Medalem Srebrnym Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Działy:

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Wydania Czerwiec 2013 Dyrektorzy