Zobaczymy kilkadziesiąt prac potępiających wojnę i jednocześnie ukazujących zagrożenie jej destrukcyjnym charakterem dla ludzi i planety. Rysownicy z determinacją śmieją się, oceniają i ukazują absurdy wojny.

Do konkursu organizowanego przez serbskie miasto Kragujevac zgłoszono rekordową liczbę 793 karykatur 292 autorów z 55 krajów ze wszystkich kontynentów. Pośród setek nadesłanych prac znalazły się prawdziwe dzieła. Międzynarodowe jury, któremu przewodniczył turecki karykaturzysta Metin Peker, prezes Tureckiego Związku Karykaturzystów, stanęło przed trudnym zadaniem wskazania najlepszych prac. Jury zdecydowało o przyznaniu grand prix, nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, panu Xiao Qiang Hou (Chiny). Złotą odznakę otrzymał Andrej Popov (Rosja), srebrną – Jovo Skomac (Serbia), brązową Konstantin Kazanchev (Ukraina), a nagrodę Prezydenta Bydgoszczy otrzymał ukraiński artysta Sergey Semandayev. 

Wystawa zostanie pokazana również w innych polskich miastach: Płońsku, Wieluniu, Oświęcimiu.

Autonomiczny obraz świata

 |  Hanna Strychalska

Dorota Jajko-Sankowska zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artystka nieraz wystawiała swoje prace w Bydgoszczy. Ostatnio miało to miejsce w Galerii Wspólnej, od 9 października do 7 listopada 2014 roku, gdzie zobaczyliśmy cykl malarskich rysunków pt. Comploratio, powstały jesienią 2013 i na początku 2014 roku. Tytuł wystawy oznacza lament i żal po stracie. Chcę wrócić do tej prezentacji, ponieważ dobrze charakteryzuje twórczość Doroty Jajko-Sankowskiej, którą można określić jako konsekwentnie bezprzedmiotową. Poza tym cykl nadal eksponowany jest w różnych miejscach w Polsce. Najbliższe wystawy, uzupełnione o nowe prace, odbędą się w 2016 roku w Łodzi i Sanoku.

W ramach najnowszej wystawy MOB – „Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski” – zapraszamy na warsztaty rysunkowe „Szkicownik Wyczółka”, podczas których uczestnicy poznają różnorodne techniki, m.in. ołówek, węgiel, sepia.


 

Warsztaty odbędą się 7.02.2016, godz. 11.00-13.00, Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8, obowiązują zapisy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: 52 585 99 11, 52 585 99 14 lub 52 585 99 10.


 

Halina Witkowska urodziła się w Bydgoszczy. Uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, w którym później, w latach 1987-2008, była nauczycielem przedmiotów artystyczno-zawodowych. Dyplom z zakresu projektowania graficznego uzyskała w 1977 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Zajmowała się malarstwem, rysunkiem, grafiką i projektowaniem plastycznym. Była autorką 11 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1992 roku współpracowała z grupą twórczą SEPIA z Bawarii.

Halina najbardziej znana była z rysunków wykonywanych tuszem i piórkiem, a przedstawiających architekturę jej rodzinnego miasta. Ale interesował ją pejzaż w szerokim tego słowa znaczeniu. Stwarzała realistycznie wizerunki przyrody ołówkiem, tuszem, w technikach mieszanych.

W przedstawieniach architektonicznych dbała o szczegóły, a zatracała je w motywach krajobrazowych – swobodną kreską tworzyła atmosferę własnego odczucia i widzenia pejzażu.

W saloniku przy ul. Gdańskiej 3, w 1981 roku odbyła się pierwsza wystawa indywidualna Haliny. Od 1990 roku jej rysunki zawsze wpierały Galerię Kantorek – do końca. A ta wystawa jest moim podziękowaniem Halinie, wspaniałej koleżance, za współpracę.

Na wystawie Mysterium Mundi zobaczyć można dwa cykle malarskie: De Trynitate oraz Creatio ex nihilo, a także rysunki, obiekty i animacje. Na życzenie artysty do ekspozycji włączone zostały także dzieła uczestników pracowni plastycznej działającej w ramach Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy, prowadzonej przez Piotra Zaporowicza wspólnie z Magdaleną Mrozińską od 2009 r.


Piotr Zaporowicz urodził się w 1981 r. w Bydgoszczy. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 2001-2006 studiował malarstwo sztalugowe w pracowni prof. J. Pręgowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom obronił z wyróżnieniem w czerwcu 2006 r. Od tego samego roku pracuje na macierzystej uczelni jako asystent w pracowni dyplomującej prowadzonej przez prof. P. Klugowskiego. W 2014 r. obronił z wyróżnieniem tytuł doktora sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, animacją oraz muzyką.

Marcin Berdyszak i Patrik Kovačovský należą do grona najciekawszych artystów średniego pokolenia Polski i Słowacji. W swej twórczości, bazującej na sztuce konceptualnej i krytycznej, odnoszą się do problemów kultury oraz kondycji współczesnego człowieka. W swej działalności posługują się różnymi środkami artystycznego wyrazu: począwszy od malarstwa, rysunków i grafiki, poprzez rzeźbę, instalację, obiekty, performance, po sztukę wideo. 

Wystawa „Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji Stanisława Karola Kubickiego” motywowana jest znaczącą darowizną prac jaką przekazał profesor Stanisław Karol Kubicki, syn artystów Margarete oraz Stanisława Kubickich, do polskich zbiorów w tym także do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja jest częścią większego projektu, który swoje edycje ma również w Muzeum Narodowym Poznaniu, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie jak i w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu. Całością przedsięwzięcia kierują organizatorzy: dr Lidia Głuchowska oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt ten włączono do Programu Towarzyszącego Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015 oraz objęto patronatem Stowarzyszenia.
Prezentowana w bydgoskim Muzeum wystawa obejmie przede wszystkim około 90 ekspresjonistycznych prac graficznych i rysunkowych poznańskiej artystyczno-literackiej grupy Bunt działającej w latach 1918-1920 w Poznaniu. Założyli ją artyści skupieni wokół powstałego rok wcześniej czasopisma „Zdrój”, wśród których byli m.in: Margarete i Stanisław Kubiccy, Jerzy Hulewicz, Jan Panieński, Władysław Skotarek, Stefan Szmaj, Artur Swinarski, Jan Wroniecki oraz rzeźbiarz August Zamoyski. Wśród prac darowanych przez Profesora Kubickiego dla bydgoskiego Muzeum znalazł się jeden ze słynnych autoportretów Stefana Szmaja. Artysta i zarazem lekarz mieszkał w latach 1929-1936 w Bydgoszczy, gdzie prowadził swój gabinet okulistyczny, a także aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym. Był inicjatorem wielu artystycznych przedsięwzięć, jak również bohaterem niemałych skandali powodujących ferment w bydgoskim środowisku. Wystawa organizowana w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy będzie więc niezwykłą okazją do bliższego poznania tak barwnej postaci Stefana Szmaja oraz jego kolegów – artystów, z którymi wspólnie zbudował legendę polskiej awangardy – grupę Bunt.

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy organizuje konkurs po raz szósty, od 2011 we współpracy z Galerią Miejską bwa w Bydgoszczy:

 • 2009 Podwórko Dworcowa 62 (wystawa Klub ORION)
 • 2010 Podwórko (wystawa Klub ORION)
 • 2011 Mosty (wystawa Galeria Kantorek)
 • 2012 Inspirowane Wyczółkowskim (wystawa Galeria Kantorek)
 • 2013 Ulice (wystawa Galeria Kantorek)

Na tegoroczny konkurs napłynęły 73 dzieła 33 autorów: 48 prac w zakresie sztuk plastycznych (malarstwo, rysunek, college, rzeźba) i 25 fotografii; w takich dwóch grupach prace były oceniane. Komisja w składzie: Elżbieta Kantorek (historyk sztuki) – przewodnicząca oraz prof. Aleksandra Simińska (artysta malarz), prof. Grzegorz Bednarski (artysta malarz) i Jerzy Riegel (artysta fotografik, ekspert w zakresie fotografii) dokonała 6 listopada 2014 wyboru prac na wystawę i przyznała 3 nagrody i 1 wyróżnienie autorom za prace w zakresie sztuk plastycznych oraz 3 nagrody w dziedzinie fotografii. Szersza informacja zamieszczona będzie w styczniowym BIK-u.

To tytuł wystawy, na której zaprezentowane będą prace absolwentów, studentów i wykładowców z dwóch uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – i Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej, dr Sonii Rammer oraz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunku Architektura Wnętrz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – I Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Simińskiej, as. Magdaleny Rucińskiej.

„Punkt, linia a płaszczyzna” to tytuł książki Wassily’ego Kandinsky’ego, rosyjskiego malarza, grafika i teoretyka sztuki, to również punkt wyjścia naszej wystawy. Tytuł stanowi wyzwanie, ale jednocześnie pozostawia autorom duże pole swobody.

Wystawa ma opowiadać:

 • o obserwowaniu i podpatrywaniu rzeczywistości…
 • o dotykaniu materii…
 • o ciągłym poszukiwaniu i doświadczaniu…
 • o nieustannym dokonywaniu wyborów…
 • o swoistym języku, czasem bardzo osobistym…
 • o emocjach.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace kilkudziesięciu autorów, prace głównie z zakresu rysunku, malarstwa i fotografii, zostanie skonfrontowanych kilkadziesiąt różnych postaw artystycznych. Mamy nadzieję, że wystawa sprowokuje do rozmów i zadawania pytań nie tylko… o rysunku… i o malarstwie…

Kuratorkami wystawy są: prof. Aleksandra Simińska i prof. Joanna Imielska.

Pas słucki

(Kropla goryczy)


Dom opuściliśmy 7 lipca o godzinie 20.30
Od Wschodu nadciągała burza
Jechaliśmy w przeciwnym kierunku
Ku gasnącemu nad Kresami słońcu
Wzdłuż alei lipowej stali oni
Kobiety ocierały łzy rąbkiem białych chustek
Od tamtej chwili minął prawie wiek
A my nadal uciekamy się spoglądając za siebie
Przepadły za rubieżą jasne Sawicze
Są łany, kurhany i nasze znicze
Pasie słucki cudem wówczas uratowany
Stuło, opatrunku na dawne i nowe rany…
Bogdan Chmielewski, styczeń 2014


 

Bogdan Chmielewski, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek „Grupy 111-Lucim”. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ważne etapy działalności artystycznej:

Wyjście: Wystawa dworzec PKP – Bydgoszcz Główna; „Poezja na Dworcu” 1975, „Akcja Podróż” (1976);

Przejściezatrzymanie:„Akcja Lucim” (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979

Powrót (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów „sztuki społecznej” (1980); Oikomancja – postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca „domowskazów” (1991); „Bajki wizualne” (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja „dobrego miejsca” (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne – kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. „nowi cisi” (2000).

Kino Orzeł - logo200p

Jesteś tutaj: Artykuły w dziale rysunek